วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ผ่านฉลุย 2 ร่างกฎหมายใหม่ ไฟเขียวกู้เงินลบภาพคลังถังแตก

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะและร่าง พ.ร.บ.เงินคงคลัง เพื่อให้รัฐบาลบริหารจัดการเงินคงคลังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลมีเงินไว้ใช้ดำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์และช่วยแก้ปัญหาการตุนเงินไว้เป็นจำนวนมากที่ทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 12,000 ล้านบาท ซึ่งนำไปใช้ทำนโยบายที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้

“ถ้าจำกันได้ช่วงต้นปีมีคนตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลถังแตกหรือเปล่า เพราะเงินคงคลังเหลือ 70,000 ล้านบาท แต่วันนี้เงินคงคลังอยู่ที่ 440,000 ล้านบาท ทั้งที่รัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะโดยปรกติในช่วงต้นปีงบประมาณจะมีเงินคงคลังสูงถึง 500,000-600,000 ล้านบาท และจะค่อยๆลดลงจากการนำเงินไปใช้ด้านต่างๆ จนในเดือน มี.ค.เงินคงคลังจะลดลงต่ำสุด แต่จากนั้นเมื่อได้รับเงินจากภาษีเข้ามาเงินคงคลังก็กลับมาอยู่ในระดับเดิม ดังนั้นควรจะมีกฎหมายใหม่เข้ามาช่วยบริหารเงินให้ดีขึ้น ทำให้ไม่ต้องตุนเงินในคลังจำนวนมากและเสียดอกเบี้ยในจำนวนสูงๆ”

สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ จะเป็นการเพิ่มอำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง โดยให้กู้เป็นเงินบาท และมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 5% ของงบประมาณหรือ 140,000 ล้านบาท ส่วนร่าง พ.ร.บ.เงินคงคลัง จะให้อำนาจกระทรวงคลังสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เพื่อจ่ายคืนต้นเงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคงคลังตามกฎหมายแรกได้ โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่สร้างหนี้ให้กับประเทศไทยเพิ่มขึ้น.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะและร่าง พ.ร.บ.เงินคงคลัง เพื่อให้รัฐบาลบริหารจัดการเงินคงคลังได้ดียิ่งขึ้น 13 ก.ย. 2560 07:46 13 ก.ย. 2560 09:03 ไทยรัฐ