วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดแผนพัฒนาตลาดทุนไทย หวังดันมูลค่าหุ้นพุ่ง 1.5 เท่าจีดีพี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 60-64) ที่มี 5 มาตรการหลัก 14 มาตรการย่อย และแผนงานสนับสนุน 44 แผนงานย่อย โดยมีเป้าหมายพัฒนามูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้เพิ่มเป็น 1.5 เท่าของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และมีมูลค่าตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนจำนวน 0.25 เท่าของจีดีพี

ทั้งนี้ ตาม 5 มาตรการหลัก จะทำให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งทุนสำหรับเอสเอ็มอีและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกันยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย รวมถึงการพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาค ที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาเพื่อให้มีแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้ตลาดการเงินไทยเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญสำหรับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งลงทุนสำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการลงทุนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วย รวมทั้งผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาค

“การดำเนินการดังกล่าว เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงสินค้าและบริการ ด้วยรูปแบบการลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุนและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเป็นกลไกระดมทุนที่สำคัญ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพร้อมสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง”.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 60-64) ที่มี 5 มาตรการหลัก 14 มาตรการย่อย และแผนงานสนับสนุน 44 แผนงานย่อย 13 ก.ย. 2560 07:36 13 ก.ย. 2560 08:47 ไทยรัฐ