วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซ่อมถนนประชาพัฒนา คาดแล้วเสร็จ 15 ก.ย.

(แฟ้มภาพ)

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า สำนักการโยธาและสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ปรับปรุงถนนประชาพัฒนา ช่วงจากแยกนิคมนำไกรถึงคลองทับยาว เนื่องจากมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อฝนตกจึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา ช่วงจากแยกนิคมนำไกรถึงคลองทับยาว ประกอบด้วย การปรับระดับผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัด และการปูแอสฟัลต์ผสมร้อน ความยาว 850 ม. พื้นที่ประมาณ 5,100 ตร.ม. เริ่มดำเนินการวันที่ 29 ส.ค. คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 15 ก.ย. เมื่อโครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา ช่วงจากแยกนิคมนำไกรถึงคลองทับยาวแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนิคมนำไกร รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณถนนใกล้เคียง.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า สำนักการโยธาและสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ปรับปรุงถนนประชาพัฒนา ช่วงจากแยกนิคมนำไกรถึงคลองทับยาว เนื่องจากมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก... 13 ก.ย. 2560 01:54 13 ก.ย. 2560 01:56 ไทยรัฐ