วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับถนนทับยาว หนีปัญหาน้ำท่วมขัง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากผิวการจราจรถนนทับยาว ช่วงจากคลองมอญถึงคลองเจ๊กมีระดับต่ำ จึงมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว สำนักการโยธาจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทับยาว ช่วงจากคลองมอญถึงคลองเจ๊ก ความยาวประมาณ 1,600 ม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 เม.ย. สิ้นสุดวันที่ 24 ก.ย. ระยะเวลา 150 วัน โดยปรับปรุงผิวจราจรให้สูงขึ้น ทาสีเครื่องหมายจราจร ปรับปรุงสะพานข้ามคลองมอญ และสะพานข้ามคลองเจ๊ก ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 100% เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ซึ่งนับว่าการปรับปรุงแล้วเสร็จเร็วกว่าสัญญาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงถนนดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากผิวการจราจรถนนทับยาว ช่วงจากคลองมอญถึงคลองเจ๊กมีระดับต่ำ จึงมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน... 13 ก.ย. 2560 01:41 13 ก.ย. 2560 01:44 ไทยรัฐ