วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.ไฟเขียว แผนพุทธมณฑลเป็นแลนด์มาร์กศาสนา

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบแผนแม่บทในการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกตามมติการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา พุทธมณฑลทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส ที่มี การประชุมร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะมีการสรุปรายละเอียด แผนแม่บทการพัฒนาพุทธมณฑล เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

โฆษก พศ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาพุทธมณฑลตามแผนแม่บทดังกล่าว คือ 1.พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาระดับโลก รองรับผู้ศรัทธา และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ 2.พัฒนาพุทธมณฑล และองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล เป็นจุดหมายตา (Landmark) หรือแลนด์มาร์กสำคัญระดับเมืองที่โดดเด่น สง่างาม สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล แสดงถึงสถานะความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก 3. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นสวนสาธารณะด้านทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกายและนันทนาการ เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ4.พัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางบริหารกิจการคณะสงฆ์.

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบแผนแม่บทในการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก... 13 ก.ย. 2560 01:19 13 ก.ย. 2560 01:30 ไทยรัฐ