วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฮือฮา! วิวาห์ 'อึ่งอ่าง' สินสอด 3 ล้าน ทอง 10 กก. แห่ขันหมากคึกคัก (คลิป)

ฮือฮา! วิวาห์ 'อึ่งอ่าง' 19 คู่ ที่กาฬสินธุ์ สินสอดเป็นเงินกาโม่ 3 ล้าน ทองเก๊ 10 กก. พร้อมแห่ขันหมากคึกคัก ก่อนจดทะเบียนสมรส ได้กบ เต่า ปูนา หอย เป็นเพื่อนบ่าวสาว จากนั้นปล่อยคืนธรรมชาติ เสมือนการส่งเข้าหอ เพื่อให้ขยายพันธุ์ ผวจ.เผย เหมือนกุศโลบาย เพื่อให้เกิดจิตสำนึก หวงแหนธรรมชาติ ...

ที่ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม รสทป. กลุ่ม อปพร. กลุ่มจิตอาสา และประชาชนใน อ.กมลาไสย อ.เมือง อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ และ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ร่วมใจกันนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โดยเฉพาะไม้ไผ่ และทรายมาบรรจุกระสอบ เพื่อนำไปสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน บริเวณบ้านนามล ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และโครงการผสานรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรมเปลี่ยนภาระเป็นพลัง 90 ฝาย ถวายในหลวง

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการคำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ พิธีบวชป่า ปลูกป่า การกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และกิจกรรมที่สร้างสีสันและความฮือฮาให้กับผู้มาร่วมงานคือ การจัดพิธีแต่งงานอึ่งอ่าง โดยมีคู่บ่าวสาว ระหว่างนางสาวโคกสมบูรณ์ กับหนุ่มเมืองน้ำดำ ซึ่งเป็นอึ่งอ่าง จำนวน 19 คู่

สำหรับการแต่งงาน มีพิธีปฏิบัติเหมือนกับคนทุกอย่าง ทั้งการจัดขบวนกลองยาวแห่ขันหมาก เงินกาโม่ สินสอด 3 ล้านบาท และทองคำปลอมหนัก 10 กก. พร้อมคณะเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว ซึ่งมีทั้งกบ เต่า อึ่ง ปูนา หอยจำนวนมาก และมีมหรสพเป็นหมอลำกลอนย้อนยุคสมัยโบราณ รวมทั้งการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือคู่บ่าวสาว และจดทะเบียนสมรส โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นนายทะเบียน ท่ามกลางสักขีพยานทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่มาร่วมงาน ก่อนที่จะส่งตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาวเข้าสู่เรือนหอ และปล่อยตัวคู่บ่าวสาว รวมทั้งเพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาว สู่ธรรมชาติในป่าดงสมบูรณ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป

นอกจากนี้ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คำดี ยังได้นำนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ทำพิธีบวชป่าและปลูกป่า ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันจัดกิจกรรมวันสืบ นาคะเสถียร ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันรำลึกการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ป่าซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน ที่มีเนื้อที่ประมาณ 12,500 ไร่ คลอบคลุม 4 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ และ 1 อำเภอของ จ.ร้อยเอ็ด มีความชุ่มชื้น คืนความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติในอนาคต ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามุ่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต สำหรับกิจกรรมการจัดพิธีแต่งงานอึ่งอ่างนั้น ถือเป็นการสร้างกระแส และสีสัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว เพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่ามากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีการบุกรุกทำลายป่า และมีการตัดไม้เผาถ่านจำนวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้

ดังนั้นกิจกรรมการครั้งนี้จึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันปล่อยสัตว์ ทั้งอึ่งอ่าง กบ ปูนา หอย แมลงพลับ ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจและเป็นอาหารของคนอีสาน เพื่อที่จะขยายพันธุ์เกิดความอุดมสมบูรณ์ และจะกลายเป็นตู้เย็นธรรมชาติที่ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาเก็บเห็ดหาอาหารต่อไป.

ฮือฮา! วิวาห์ 'อึ่งอ่าง' 19 คู่ ที่กาฬสินธุ์ สินสอดเป็นเงินกาโม่ 3 ล้าน ทองเก๊ 10 กก. พร้อมแห่ขันหมากคึกคัก ก่อนจดทะเบียนสมรส ได้กบ เต่า ปูนา หอย เป็นเพื่อนบ่าวสาว จากนั้นปล่อยคืนธรรมชาติ เสมือนการส่งเข้าหอ เพื่อให้ขยายพันธุ์ 12 ก.ย. 2560 22:32 14 ก.ย. 2560 10:54 ไทยรัฐ