วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขรก.เฮ! ครม.เทงบ 4.5 พันล้านต่อปี ปรับขึ้นค่าเช่าบ้านให้

ครม.ขึ้นเงินค่าเช่าบ้านให้ ขรก. แจงไม่ขึ้นมา 7-8 ปีแล้ว คาดใช้งบฯ 4,500 ล้านบาทต่อปี 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้โครงสร้างบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านค่าราชการใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับขั้นต่ำไม่เกินเดือนละ 800 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท เพิ่มขึ้นใหม่เป็น 5 อัตรา คือ อัตราไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท และ 6,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณปี ละ 4,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,500 ล้านบาท คาดว่า จะครอบคลุมข้าราชการทุกระดับกว่า 2 ล้านคน ที่ผ่านมาข้าราชการไม่ได้รับการปรับค่าเช่าบ้านมาเป็นเวลานานกว่า 7-8 ปีแล้ว โดยเน้นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นหลัก แบ่งออกเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการรัฐสภา และข้าราชการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ เช่น ฝ่ายบริหารที่เคยได้ค่าเช่าเดือนละ 3,500-4,000 บาท เป็นเดือน 5,000-6,000 บาท ส่วนข้าราชการตำแหน่งทั่วไปที่เป็นชั้นผู้น้อยจะได้รับการปรับค่าเช่าจากเดิมเดือนละ 800-4,000 บาท เป็นเดือนละ 2,500-6,000 บาท เป็นต้น

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่ข้าราชการตุลาการ เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เดิมได้ค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 3,000 บาท อัยการ เช่น ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เดิมได้ค่าเช่าเดือนละ 2,400 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 3,000 บาท ตำรวจ ในระดับชั้นผู้น้อย ระดับ พ.2 เดิมได้ค่าเช่าเดือนละ 800-1,250 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 2,500 บาท ส่วนระดับสูง คือ ระดับส.6 ขึ้นไป เดิมได้ค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 บาท ทหาร ในระดับชั้นผู้น้อย ระดับ พ.2 เดิมได้ค่าเช่าเดือนละ 800-1,250 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 2,500 บาท ส่วนระดับสูง คือ ระดับ น.6 ขึ้นไป เดิมได้ค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 บาท เป็นต้น

ครม.ขึ้นเงินค่าเช่าบ้านให้ ขรก. แจงไม่ขึ้นมา 7-8 ปีแล้ว คาดใช้งบฯ 4,500 ล้านบาทต่อปี 12 ก.ย. 2560 19:24 12 ก.ย. 2560 19:47 ไทยรัฐ