วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ตั้ง 'สมเกียรติ ประจำวงษ์' ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมชลฯ


ครม.มีมติแต่งตั้ง ขรก.ระดับ 10 ตามที่ ก.เกษตรฯ ชง "สมเกียรติ ประจำวงษ์" รองอธิบดีกรมชลฯ ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมตั้งผู้ตรวจราชการ อีก 8 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 นักบริหารระดับสูง จำนวน 11 ราย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอดังนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน, น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำหรับผู้ที่ขึ้นตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 8 ราย โดยมี นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง, นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, น.ส.เบญจพร ชาครนนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, น.ส.จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ และนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฯ