วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ตั้ง 'สมเกียรติ ประจำวงษ์' ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมชลฯ


ครม.มีมติแต่งตั้ง ขรก.ระดับ 10 ตามที่ ก.เกษตรฯ ชง "สมเกียรติ ประจำวงษ์" รองอธิบดีกรมชลฯ ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมตั้งผู้ตรวจราชการ อีก 8 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 นักบริหารระดับสูง จำนวน 11 ราย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอดังนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน, น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำหรับผู้ที่ขึ้นตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 8 ราย โดยมี นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง, นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, น.ส.เบญจพร ชาครนนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, น.ส.จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ และนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฯ

ครม.มีมติแต่งตั้ง ขรก.ระดับ 10 ตามที่ ก.เกษตรฯ ชง "สมเกียรติ ประจำวงษ์" รองอธิบดีกรมชลฯ ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมตั้งผู้ตรวจราชการ อีก 8 ราย 12 ก.ย. 2560 17:02 12 ก.ย. 2560 18:29 ไทยรัฐ