วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ร่วม 3ฝ่าย ยืนกราน เซตซีโร่ กสม. จ่อนำเข้าที่ประชุม สนช. 14ก.ย.นี้

กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ยืนกรานเซตซีโร่ กสม. จ่อนำเข้าที่ประชุม สนช. ลงมติ 14 ก.ย.นี้ ยอมแก้ไขประเด็นเดียว ให้มีตัวแทนเอ็นจีโอ ด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมเป็นกรรมการสรรหา กสม. ส่วนอีก 5 ประเด็น จะไม่มีการแก้ไข

วันที่ 12 ก.ย. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงผลการประชุมวิป สนช.ว่า ในการประชุม สนช. วันที่ 14 ก.ย. จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 ฝ่าย ได้พิจารณาข้อโต้แย้งของ กสม.ทั้ง 6 ประเด็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติแก้ไขเพียงประเด็นเดียว เกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหา กสม. ในมาตรา 11 วรรคห้า จากเดิมกำหนดให้การทำหน้าที่ของกรรมการสรรหา เมื่อครบกำหนด หากมีจำนวนกรรมการสรรหาไม่ครบ ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ทำหน้าที่ได้ทันที แก้ไขเป็นต้องมีจำนวนกรรมการสรรหาให้ครบทุกด้าน โดยต้องมีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย ส่วนอีก 5 ประเด็น กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ไม่มีการแก้ไข ยืนตามร่างเดิมที่ผ่าน สนช.ไปแล้ว อาทิ การให้เซตซีโร่ กสม.ตามร่างเดิมที่ กรธ.เสนอมา อย่างไรก็ตาม สนช.จะเห็นด้วยกับผลการประชุม กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเสียงในที่ประชุม.

กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ยืนกรานเซตซีโร่ กสม. จ่อนำเข้าที่ประชุม สนช. ลงมติ 14 ก.ย.นี้ ยอมแก้ไขประเด็นเดียว ให้มีตัวแทนเอ็นจีโอ ด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมเป็นกรรมการสรรหา กสม. ส่วนอีก 5 ประเด็น จะไม่มีการแก้ไข 12 ก.ย. 2560 17:02 12 ก.ย. 2560 17:33 ไทยรัฐ