วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความลับรางเลือน

ชั้นผิวที่ได้รับความเสียหายและแทบจะอ่านไม่ออกของตัวหนังสือที่เขียนด้วยมือบนม้วนหนังสือในสมัยโบราณ ความยาวประมาณ 5 เมตร ชื่อ A.A. Arm. I-XVIII 3328 ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.1244 และเป็นเอกสารลับเก่าแก่ที่สุดของหอจดหมายเหตุที่วาติกัน นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่า จุดสีม่วงบนเอกสารแผ่นนี้คือแฮโรแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดเดียวกับที่พบในมหาสมุทร ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเอกสารเก่าแก่ฉบับนี้.