วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการข้าว จัดแข่งขัน The Super Farmer ปี 5 ค้นหาสุดยอดชาวนายุค 4.0

กรมการข้าว จับมือ บ.ฟาร์มชาแนล และโตโยต้า จัดแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 ค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นต้นแบบชาวนาไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น..

วันที่ 12 ก.ย.60 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า ปีนี้ทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 ล้วนมีศักยภาพ ซึ่งในปีนี้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น ในส่วนของกรมการข้าว ได้เข้าไปสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกกลุ่ม เพื่อให้เกษตรไทยสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ มีแบรนด์สอดแทรกเรื่องราว ซึ่งวันนี้นับว่ามีส่วนในการช่วยเปิดตลาด ทำให้สินค้าสามารถขายได้ราคา

นายสุรศักดิ์ ซิตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มชาแนล (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า สำหรับการแข่งขันในปีนี้ เน้นการต่อยอดพัฒนาผลิตข้าวของชาวนา ก้าวขึ้นสู่ระบบการทำตลาดข้าวด้วยตนเอง ตอบรับการพัฒนาของประเทศไทย ในยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด สามารถทำตลาดด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็นด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด และการบริหารงานเพื่อชุมชนสังคม

ทางด้าน นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เผยว่า ชาวนาไทยประสบปัญหาต้นทุนสูง คุณภาพไม่คงที่ ดังนั้นจึงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามนโยบายรัฐบาล ทำให้เกษตรแข็งแกร่งยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งการช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทย ให้เกิดความมั่นคงเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตมั่นคง

สำหรับ การแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 เริ่มตั้งแต่ต้นฤดูการเพาะปลูกเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ซึ่งมาจาก 5 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และกลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท.

กรมการข้าว จับมือ บ.ฟาร์มชาแนล และโตโยต้า จัดแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 ค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นต้นแบบชาวนาไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.. 12 ก.ย. 2560 16:20 12 ก.ย. 2560 16:30 ไทยรัฐ