วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กอ.รมน. เผย สถานการณ์ยาเสพติดการแพร่ระบาดใน ปท.ยังคงน่าห่วง

โฆษก กอ.รมน. เผยผลการประชุม นขต.กอ.รมน. ยันสถานการณ์ยาเสพติดการแพร่ระบาดยังคงน่าห่วง โดยให้การข่าวติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ได้เข้าชี้แจงให้ผู้ประกอบการรับทราบข้อกฎหมาย ซึ่งภาพรวมทุกภาคส่วน โดยขอให้ ปชช.ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน...


เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 15.00 น. พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า การประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) วันนี้ ว่า เป็นการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 6/2560 โดย พล.อ.สสิน ทองภักดี เสธ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ซึ่งมีข้อเน้นย้ำและสั่งการให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการโดยมีสาระสำคัญคือ

สถานการณ์ยาเสพติด ในห้วงเดือน ส.ค.60 มีสถิติการจับกุมยาเสพติดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยาเสพติดที่จับกุมได้ร้อยละ 90 มาจากพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์ด้านการผลิต การค้า และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายหรือลดความรุนแรงลง อีกทั้งขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ใช้พื้นที่ประเทศไทยในการส่งผ่านยาเสพติดออกไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศจะดำรงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเลขาธิการ กอ.รมน. ได้ให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวด้วยว่า ด้านบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ตรวจพบสถานประกอบการ และกลุ่มขบวนการ มีการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้า-ออก และลักลอบทำงาน/อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และเปิดให้มีการยื่นแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวก็ตาม ยังปรากฏว่ามีกระบวนการนายหน้าผิดกฎหมาย อ้างกับนายจ้างและผู้ประกอบการว่า สามารถนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยได้ โดยเรียกเก็บเงินในปริมาณสูง ซึ่งเลขาธิการ กอ.รมน. ได้ให้ทุกหน่วยงานของ กอ.รมน. โดยเฉพาะ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ามนุษย์, การละเมิดสิทธิมนุษยชน, ปัญหาโรคติดต่อ และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น

พ.อ.พีรวัชฌ์ เผยอีกว่า พล.อ.สสิน ทองภักดี เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน และได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน จะต้องดำเนินการตามหลักสากล เช่น การค้ามนุษย์ และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ กับพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง, แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อข่าวสารที่บิดเบือน ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้วยพลังประชารัฐ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน.

โฆษก กอ.รมน. เผยผลการประชุม นขต.กอ.รมน. ยันสถานการณ์ยาเสพติดการแพร่ระบาดยังคงน่าห่วง โดยให้การข่าวติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ได้เข้าชี้แจงให้ผู้ประกอบการรับทราบข้อกฎหมาย ซึ่งภาพรวมทุกภาคส่วน 12 ก.ย. 2560 15:23 12 ก.ย. 2560 15:33 ไทยรัฐ