วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ้งเตือนคนไทย ห้ามพกยาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์ เด็ดขาด

บัวแก้ว แจ้งเตือนคนไทย ห้ามพกพายาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากมีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้สูญพันธุ์ ตามอนุสัญญา ไซเตส รวมถึงเพ่งเล็งเข้มงวดคนดัตช์ นำไม้ยิงหนังสติ๊ก รวมถึงกล้วยไม้ที่มีรากจากไทย เข้าประเทศ...

เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/protectthailand.consular/ของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ศุลกากร เนเธอร์แลนด์ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของเนเธอร์แลนด์ และของสหภาพยุโรป รายการสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมการนำเข้ามีเป็นจำนวนมาก บางรายการ เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะส่วนประกอบจากพืชและสัตว์ตามอนุสัญญา CITES) หากวินิจฉัยพบว่าเข้าข่ายการกระทำผิด จะส่งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป ทั้งนี้ ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ข้อกล่าวหา และร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร


ส่วนกรณีของยาหอมตรา 5 เจดีย์ เป็นกรณีของยาสมุนไพรและยาจีน ที่มีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธ์ตามอนุสัญญา CITES การนำเข้าต้องมีใบอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดูจากส่วนผสมตามที่ปรากฏบนฉลากเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ศุลกากร เนเธอร์แลนด์ จะเข้มงวดกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมตามอนุสัญญา CITIES ได้แก่ สิ่งของที่มีส่วนประกอบจากเสือ หรือแมวขนาดใหญ่ จระเข้ (หากนำเข้าเกินกว่า 3 ชิ้น) และตะกวด/วรนุส (Varanus) ที่จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้ามาแสดงด้วยทุกครั้ง


นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากร เนเธอร์แลนด์ จะเพ่งเล็งและเข้มงวดกับชาว เนเธอร์แลนด์ หรือผู้มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ ที่เดินทางมาจากประเทศไทย มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามประเภท (1) อาวุธ ซึ่งรวมถึงไม้ยิงหนังสติ๊ก เนื่องจากเห็นว่าอาวุธเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายในประเทศไทย (2) กล้วยไม้ที่มีรากติดมาด้วย (ไม่รวมดอกกล้วยไม้ที่ผ่านกระบวนการปลอดศัตรูพืชแล้ว) (3) การนำเงินสดติดตัวเกินกว่า 10,000 ยูโร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (4) ยาสมุนไพร ยาจีน (5) การนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 430 ยูโร (จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)


สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความชัดเจนของสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมการนำเข้าโดยเฉพาะในส่วนของยาสมุนไพร แนะนำให้ผู้ที่เดินทางมา เนเธอร์แลนด์ ตรวจสอบกับศุลกากร เนเธอร์แลนด์ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ www.douane.nl ทาง Facebook “Douane Nederland” ทาง Twitter : @doune ทาง Instagram : douane_nl

รวมทั้งยังสามารถ download แอปพลิเคชัน “Douane reizen” ของศุลกากร นธ. ที่มีทั้งในระบบ iOS และระบบ Android โดยผู้ที่มีข้อสงสัยเพียงถ่ายรูปสิ่งของที่ต้องการนำเข้าส่งมาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปอย่างรวดเร็ว.

บัวแก้ว แจ้งเตือนคนไทย ห้ามพกพายาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากมีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้สูญพันธุ์ ตามอนุสัญญา ไซเตส รวมถึงเพ่งเล็งเข้มงวดคนดัตช์ นำไม้ยิงหนังสติ๊ก รวมถึงกล้วยไม้ที่มีรากจากไทย เข้าประเทศ... 12 ก.ย. 2560 14:52 12 ก.ย. 2560 16:16 ไทยรัฐ