วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เสรี' เชื่อ รบ.แห่งชาติเกิดยาก แนะสร้างปรองดองใช้ ก.ม.เท่าเทียม

"เสรี" ระบุอย่าคาดหวังตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ถ้าสร้างความเป็นธรรมในสังคมไม่ได้ แนะแนวทางปรองดองต้องบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ-ยอมรับผลการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงข้อเสนอการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อสร้างความปรองดองในประเทศ ว่า การสร้างความปรองดองให้สังคมอยู่อย่างสงบร่มเย็นนั้น จะต้องใช้กฎหมายให้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการทางการเมืองต้องเข้าสู่การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ยอมรับผลการเลือกตั้ง ไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่รัฐ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกด้าน สุดท้ายคือการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีงานทำ ให้คนมีรายได้ไม่อดอยาก สิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมอยู่อย่างสงบร่มเย็น จะเกิดความปรองดองเองในที่สุด ไม่ต้องไปตั้งรัฐบาลแห่งชาติให้เป็นปัญหาขึ้นมาใหม่ เพราะอย่างไรก็ตั้งไม่ได้ ถ้าไม่สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้

"เสรี" ระบุอย่าคาดหวังตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ถ้าสร้างความเป็นธรรมในสังคมไม่ได้ แนะแนวทางปรองดองต้องบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ-ยอมรับผลการเลือกตั้ง 12 ก.ย. 2560 14:19 12 ก.ย. 2560 14:41 ไทยรัฐ