วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-กัมพูชา เตรียมยกระดับ 'บ้านเขาดิน-บ้านพนมได' ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร

ผู้ว่าฯ สระแก้ว นำทัพ เข้าประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่น ร่วมกับ ผู้ว่าพระตะบอง พร้อมเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน – บ้านพนมได ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ก.ย.60 ที่โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ของไทย-จังหวัดพระตะบอง ของกัมพูชา โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผวจ.สระแก้ว นำคณะ จนท.ฝ่ายไทยประกอบด้วย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ตัวแทนนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมทั้ง จนท.ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจ ร่วมประชุม ส่วนฝ่ายกัมพูชามีนายจัน ซกพอล ผวจ.พระตะบอง เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมเป็นไปด้วยความเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันโดยมีการแนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่น


หลังจากแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือการดำเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีประเด็นดังนี้ คือ 1. ประเด็นการใช้หลักฐานการข้ามแดน และการสัญจรข้ามแดน 2. ประเด็นความร่วมมือด้านแรงงาน และการจ้างแรงงานตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย 3. การเตรียมความพร้อมในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน – บ้านพนมได ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ระหว่าง ต.คลองหาด อ.คลองหาด จว.สระแก้ว กับ บ้านพนมได อ.สำเภาลูน จว.พระตะบอง และ 4. ความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว กับจังหวัดพระตะบอง ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการสัญจรข้ามแดน การใช้แรงงาน และความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ

โดยเฉพาะการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน-บ้านพนมได ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ทั้งนี้เป็นไปตามความตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่มีการหารือทวิภาคีร่วมกันในการเร่งรัดให้ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน-บ้านพนมได ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดสระแก้วมีความพร้อมรองรับแล้ว ขณะนี้อยู่ที่จังหวัดพระตะบองของกัมพูชาว่ามีความพร้อมแค่ไหนหากฝ่ายกัมพูชาพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถยกระดับได้ทันทีเพราะฝ่ายไทยพร้อมแล้ว ทั้งนี้ ผวจ.พระตะบอง ได้ให้สัญญาว่าจะเร่งดำเนินการและเร่งรัดให้เร็วที่สุดในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว-บ้านพนมได อ.สำเภารูน จ.พระตะบอง ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อขยายการค้าและการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคร่วมกัน.

ผู้ว่าฯ สระแก้ว นำทัพ เข้าประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่น ร่วมกับ ผู้ว่าพระตะบอง พร้อมเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน – บ้านพนมได ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร...
 12 ก.ย. 2560 12:49 12 ก.ย. 2560 12:58 ไทยรัฐ