วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศขึ้นค่าตั๋ว เรือด่วน-ข้ามฟาก-คลองแสนแสบ เริ่ม 14 ก.ย.

น้ำมันดีเซล ราคาเกินลิตรละ 25.01 บาท ติดต่อกัน 10 วัน กรมเจ้าท่า ประกาศปรับขึ้นค่าตั๋ว เรือด่วน-เรือข้ามฟาก มีผล 14 ก.ย.นี้...


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. กรมเจ้าท่า ได้ประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร หลังจากน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นราคาเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป โดยเรือด่วนเจ้าพระยา 1.เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13 (ตามระยะ) (บาท/คน) 2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 (บาท/คน) 3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 (บาท/คน) และ 4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13-20-32 (ตามระยะ) (บาท/คน)

ส่วนเรือโดยสารในคลองแสนแสบ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 (ตามระยะ) (บาท/คน) ขณะที่เรือโดยสารข้ามฟาก 1. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และราชวงศ์-ดินแดง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน) 2. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ และท่าเตียน-วัดอรุณ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน) 3. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 (บาท/คน) 4. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และสะพานตากสิน (สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 (บาท/คน) และ 5. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 (บาท/คน)

น้ำมันดีเซล ราคาเกินลิตรละ 25.01 บาท ติดต่อกัน 10 วัน กรมเจ้าท่า ประกาศปรับขึ้นค่าตั๋ว เรือด่วน-เรือข้ามฟาก มีผล 14 ก.ย.นี้... 12 ก.ย. 2560 12:46 12 ก.ย. 2560 12:52 ไทยรัฐ