วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปราบด้วยประชาธิปไตย

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2–3 ปีก่อน ผลการสำรวจความเห็นหรือโพล มักจะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ชื่นชมผลงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล คสช. ที่ทำงานด้วยความเด็ดขาดรวดเร็ว แต่โพลในระยะหลังๆ พบว่าความพอใจในการปราบปรามการทุจริตลดลงตามลำดับ แสดงว่าการทุจริตยังเป็นปัญหา

เมื่อปี 2559 องค์กรต่างประเทศชื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือทีไอ ได้จัดอันดับการทุจริตคอร์รัปชันใน 176 ประเทศ โดยให้อันดับของไทยพุ่งขึ้นจาก 76 ในปี 2558 เป็น 101 ในปี 2559 ผู้นำรัฐบาลอ้างว่าเป็นผลพวงมาจากรัฐบาลก่อนรัฐประหาร แต่ในปีต่อมา องค์กรทีไอได้สำรวจซ้ำอีกใน 16 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก

ผลการสำรวจพบว่าประชาชน 900 ล้านคนในเอเชีย-แปซิฟิก ต้องจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ่ายมากที่สุดคืออินเดีย ตามด้วยเวียดนามและประเทศไทย หน่วยงานที่เรียกรับสินบนมากที่สุดคือตำรวจ จ่ายมากที่สุดคือคนไทยและปากีสถาน ถ้าแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่าคนจนในไทย อินเดีย และปากีสถานจ่ายมากกว่าคนรวย

ส่วนผลการสำรวจโดยองค์กรของไทยเอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยรายงานเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ระบุว่า ดัชนีการคอร์รัปชันในไทยปัจจุบันดีขึ้น แต่ยอมรับว่าขณะนี้เริ่มมีความกังวล คอร์รัปชันในอนาคตอาจรุนแรง เพราะเป็นช่วงที่รัฐบาลลงทุนโครงการต่างๆ พบว่าภาครัฐ และเอกชนบางกลุ่มเริ่มจ่ายใต้โต๊ะถึง 25–35%

คอร์รัปชันที่เป็นข่าวในขณะนี้ ไม่ใช่ผลพวงสืบเนื่องมาจากรัฐบาลก่อนๆ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีอื้อฉาวเงินทอนวัด หรือการร้องเรียนเรื่องการระบายข้าว คอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรัง และฝังรากลึกในสังคมไทย ไม่อาจแก้ไขได้โดยง่าย ไม่ว่าจะปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้าง หรือออกกฎหมายใหม่ๆ

คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศว่าต้องล้างคอร์รัปชันด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็มีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาการทุจริตให้ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชันอยู่อันดับ 2 แต่ไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไรยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ก็ไม่วางกรอบไว้ว่าจะปฏิรูปการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยแท้

หากไม่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแท้ เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่มีหน้าที่เพียงแต่รอนโยบายหรือรับคำสั่งจากรัฐ เป็นระบอบ ประชาธิปไตยที่มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม เราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันกันได้อย่างไร จุดเด่นสำคัญของรัฐบาลประชาธิปไตยคือตรวจสอบได้.

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2–3 ปีก่อน ผลการสำรวจความเห็นหรือโพล มักจะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ชื่นชมผลงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล คสช. ที่ทำงานด้วยความเด็ดขาดรวดเร็ว 12 ก.ย. 2560 09:55 12 ก.ย. 2560 10:45 ไทยรัฐ