วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปลื้ม คว้ารางวัลบริหารแบบมีส่วนร่วมดีเด่น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปี 60 ระดับดีเด่น จาก ก.พ.ร. หลังผุดเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย...

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดให้มีการมอบ “รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี 2560 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จากโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายหลังจากที่ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้ทำการตรวจประเมินการดำเนินงาน และได้มีการประกาศผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 โดยมีมติให้ 24 หน่วยงาน ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น

สำหรับรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพราะได้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร คือ การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากหนึ่งในภารกิจสำคัญของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

"การได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ในระดับดีเด่น เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการสร้างความร่วมมือ และเปิดทางให้ประชาชนทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน" นายสากล กล่าว

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปี 60 ระดับดีเด่น จาก ก.พ.ร. หลังผุดเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย... 12 ก.ย. 2560 09:50 12 ก.ย. 2560 10:06 ไทยรัฐ