วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.นเรศวรชู “5 จังหวัด....สักครั้งในชีวิต”

ยุคนี้รัฐบาลอาศัยการหยิบจับการท่องเที่ยวมาเสริมสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน...!

นี่เองจึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 รวมแล้ว 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 2. การพัฒนาสินค้าและบริการ และ 3. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงอยู่ระหว่างร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ สนง.ททท.ตาก ซึ่งดูแลพื้นที่นี้ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ด้วยคอนเซปต์ “5 จังหวัด....สักครั้งในชีวิต”

ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี ม.นเรศวร เผยว่า กลุ่มจังหวัดแห่งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และเพชรบูรณ์ ล้วนแล้วแต่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

เริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติต่างๆ เช่น ภูหินร่องกล้า ทุ่งแสลงหลวง เป็นต้น ส่วนเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ก็สัมผัสได้ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชวังจันทน์ และอื่นๆ

จากปัจจัยที่มีอยู่จึงสามารถพัฒนาได้ในแง่มุมต่างๆ ผนวกกับสภาพพื้นที่เชื่อมต่อถึงกันได้ ทั้งภายในและนอกประเทศ อีกทั้งยังผสมผสานไปด้วยกิจกรรมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ

เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดหมายตาของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่าง หรือชอบเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ที่มีให้เลือกทั้ง ผ้าทอดอนฝ้าย อุตรดิตถ์ ถ้าสนใจเซรามิก ก็มีที่บางแก้ว พิษณุโลก หรือเครื่องทองลายโบราณศรีสัชนาลัย ที่จะช่วยสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

ด้าน ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.สนง.ททท.ตาก มองว่า การที่รัฐบาลผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิง มาร์เกตติ้ง 4.0 น่าจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้มากยิ่งขึ้นไปด้วย

แต่ช่วงนี้คงต้องรอเพียงเวลาที่จะเป็นตัวพิสูจน์แนวทางนี้ว่าในที่สุดแล้วจะได้มรรคผลเป็นฉันใด.....!


ยุทธ์ ไกรโชค

ยุคนี้รัฐบาลอาศัยการหยิบจับการท่องเที่ยวมาเสริมสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน...! นี่เองจึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 รวมแล้ว 3 ยุทธศาสตร์... 12 ก.ย. 2560 09:36 12 ก.ย. 2560 09:36 ไทยรัฐ