วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กณะ' มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้ผู้ทำประโยชน์

"แม่ทัพเรือ" เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือ...

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 ที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร โดยในปีนี้มีผู้ร่วมรับเครื่องหมายฯ จำนวน 211 ราย สำหรับเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือที่มอบให้เป็นกิตติมศักดิ์ มี ดังนี้1. เครื่องหมายแสดงความสามารถสงครามเรือผิวน้ำ จำนวน 11 ราย เครื่องหมายความสามารถนักบินกองทัพเรือ จำนวน 43 ราย และเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ จำนวน 74 ราย รวมจำนวน 128 ราย โดยมี กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าของเครื่องหมายฯ 2. เครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษ จำนวน 202 ราย และเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือ จำนวน 154 ราย รวมจำนวน 356 ราย โดยมีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นเจ้าของเครื่องหมายฯ 3. เครื่องหมายความสามารถนักประดาน้ำ จำนวน 23 ราย และเครื่องหมายความสามารถนักถอดทำลายอมภัณฑ์กองทัพเรือ จำนวน 17 ราย รวมจำนวน 40 ราย โดยมีกรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นเจ้าของเครื่องหมายฯ4. เครื่องหมายความสามารถเวชศาสตร์ใต้น้ำ จำนวน 38 ราย โดยมีกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นเจ้าของเครื่องหมายฯ 5. เครื่องหมายแสดงความสามารถทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 64 ราย โดยมีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าของเครื่องหมายฯ 6. เครื่องหมายอภิรักษ์นาวี จำนวน 116 ราย โดยมีกรมกำลังพลทหารเรือ เป็นเจ้าของเครื่องหมายฯกองทัพเรือ ได้มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่บุคคลต่างๆ โดยให้หน่วยเจ้าของเครื่องหมาย เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของแต่ละเครื่องหมายแสดงความสามารถฯ ที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติไว้แล้ว และให้มีการประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายแสดงความสามารถฯ ให้ด้วย สำหรับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี กองทัพเรือ ได้กำหนดให้มอบแก่บุคคลต่างๆ ที่สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละ
"แม่ทัพเรือ" เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือ... 12 ก.ย. 2560 08:48 12 ก.ย. 2560 09:08 ไทยรัฐ