วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"การบินไทย" ขึ้นค่าตั๋วโดยสาร เส้นทางยุโรปสูงสุด-ตลาดญี่ปุ่นจ่ายเพิ่ม 748 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า การบินไทยได้ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม 59 เส้นทาง มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.เป็นต้นไป โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ราคาบัตรโดยสารในแต่ละเส้นทางปรับเพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราค่า ธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่มและแต่ละเส้นทางจำนวน 8 กลุ่ม อาทิ กลุ่มที่ 1 เส้นทาง ย่างกุ้ง, ปีนัง, ฮานอย, เวียงจันทน์, โฮจิมินต์, พนมเปญ สำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด ตั๋วขาเดียวปรับเพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 102 บาท ส่วนตั๋วไปกลับปรับขึ้น 6เหรียญสหรัฐฯ หรือ 204 บาท และบัตรโดยสารส่วนชั้นธุรกิจ ตั๋วขาเดียวปรับเพิ่มขึ้น 4 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 136 บาท ส่วนตั๋วไปกลับปรับเพิ่มขึ้น 8 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 272 บาท เป็นต้น

“การปรับราคาค่าตั๋วครั้งนี้ เส้นทางที่ปรับราคาสูงสุดคือ เส้นทาง ยุโรป โดยบัตรโดยสารชั้นธุรกิจหากเดินทางไปกลับต้องจ่ายเพิ่ม 2,244 บาท ส่วนตลาดที่เป็นเส้นทางยอดฮิตที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดคือญี่ปุ่น หากเดินทางไปและกลับชั้นธุรกิจปรับเพิ่มขึ้น สูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท และชั้นประหยัดจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 748 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่การบินไทยขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เนื่องจากต้องการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทยังมีกำไรต่อหน่วยจากการขายตั๋วโดยสารต่ำมาก จึงต้องขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพื่อให้รายได้จากการขายตั๋วของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น และบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการขายตั๋วใหม่ โดยเน้นขายบัตรโดยสารผ่านองค์กรธุรกิจ หรือสถาบันขนาดใหญ่ให้มากขึ้นในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ ในเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีราคาดี มีความเสี่ยงน้อยในการขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขายผ่านองค์กรธุรกิจ ผลักดันให้มีรายได้ในภาพรวมเติบโตเพิ่มขึ้น 20-30% และจากนี้ไปการบินไทยจะเน้นตลาดที่มีคุณภาพที่พร้อมจ่ายมากขึ้น ไม่เน้นตลาดตั๋วราคาถูก เพราะไม่ช่วยเพิ่มรายได้ และจะเน้นในตลาดลูกค้าของยุโรป ออสเตรเลีย โดยเฉพาะในชั้นธุรกิจ เป็นต้น.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า การบินไทยได้ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม 59 เส้นทาง มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.เป็นต้นไป 12 ก.ย. 2560 07:42 12 ก.ย. 2560 08:25 ไทยรัฐ