วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บริษัทตลาดหุ้นไทยครองแชมป์ DJSI

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยจำนวนมากถึง 17 บริษัท ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2560 โดยประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มี บจ.ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI จำนวนสูงที่สุดในอาเซียน (ASEAN) ทั้งดัชนี DJSI World และดัชนี DJSI Emerging Market อีกทั้งการคัดเลือกครั้งนี้มีจำนวน บจ.ที่ได้รับเลือกเพิ่มขึ้น 4 บริษัท ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

สำหรับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้า DJSI ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 4 บริษัทใหม่ที่ได้รับคัดเลือก คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวมีผลในการคำนวนดัชนี DJSI ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.ซึ่งจะทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือน ก.ย.ของทุกปี

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่านับเป็นความสำเร็จของ บจ.ไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้น ขณะที่บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯก็ได้ส่งเสริมให้ บจ.เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยจำนวนมากถึง 17 บริษัท ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2560 12 ก.ย. 2560 07:39 12 ก.ย. 2560 08:26 ไทยรัฐ