วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชนะขาด

ชาวบ้านคลิตี้ล่าง อ.ทอง ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชูมือแสดงความดีใจ ที่ศาลจังหวัด กาญจนบุรี อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา ให้บริษัทเอกชนที่ตกเป็นจำเลยจ่ายเงินค่าชดเชย 36,050,000 บาท และให้ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับคืนดังเดิม.