วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชนะขาด

ชาวบ้านคลิตี้ล่าง อ.ทอง ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชูมือแสดงความดีใจ ที่ศาลจังหวัด กาญจนบุรี อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา ให้บริษัทเอกชนที่ตกเป็นจำเลยจ่ายเงินค่าชดเชย 36,050,000 บาท และให้ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับคืนดังเดิม.

ชาวบ้านคลิตี้ล่าง อ.ทอง ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชูมือแสดงความดีใจ ที่ศาลจังหวัด กาญจนบุรี อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา ให้บริษัทเอกชนที่ตกเป็นจำเลยจ่ายเงินค่าชดเชย 36,050,000 บาท และให้ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับคืนดังเดิม... 12 ก.ย. 2560 04:37 12 ก.ย. 2560 04:44 ไทยรัฐ