วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานสารทเดือนสิบ 18-20นี้ที่วัดดุสิดฯ

นายประชา พัฒนรัฐ ผอ.เขตบางกอกน้อย แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยร่วมกับมูลนิธิสหภูมิภาคทักษิณ จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนพี่น้องชาวใต้ทั้ง 14 จังหวัด ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ไม่สามารถกลับไปทำบุญตามประเพณียังบ้านเกิดของตน ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู โดยร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของชาวใต้ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ อาทิ การแสดงมโนราห์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ การแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและจำหน่ายสินค้าและขนมท้องถิ่นของภาคใต้ เช่น ขนมกง ขนมลา ขนมดีซำ ขนมพอง ขนมบ้า จึงขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องชาวใต้ และนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีงานสารทเดือนสิบ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.

นายประชา พัฒนรัฐ ผอ.เขตบางกอกน้อย แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยร่วมกับมูลนิธิสหภูมิภาคทักษิณ จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 12 ก.ย. 2560 04:24 12 ก.ย. 2560 04:24 ไทยรัฐ