วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมุทรปราการจัดโครงการตลาดเกษตรกรพบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายธนู บุญเลิศ รอง ผวจ. สมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโครงการตลาดเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีร้านค้าหมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก สะอาดและปลอดภัย กว่า 30 ร้าน เข้ามาจำหน่ายให้เลือกซื้อ ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร ในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้ เชื่อมโยงการผลิตและระบบการตลาด เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยและจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการหมุนเวียนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย เช่น พืชผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ทั้งทางด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ประมง.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายธนู บุญเลิศ รอง ผวจ. สมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโครงการตลาดเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 12 ก.ย. 2560 04:23 12 ก.ย. 2560 04:23 ไทยรัฐ