วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แพทย์ศิริราช ตั้งกก.สอบจริยธรรม-พักการเรียน นศ.แพทย์วางยาสุนัข

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงแจงข่าวนักศึกษาแพทย์วางยาหวังเงินประกันสุนัข เผยขณะนี้สั่งพักการเรียนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม หากพบผิดจริยธรรม-ผิดอาญา จะทำเรื่องพ้นสภาพนักศึกษา

กำลังประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ สำหรับกรณีที่ สัตวแพทย์รายหนึ่งออกมาแฉว่า มีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางยาสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเพื่อหวังเงินประกันจำนวน 5 หมื่นบาทกับบริษัทขนส่งสัตว์เลี้ยง จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง

ล่าสุด (11 ก.ย.60) เวลา 16.30 น. ศ.ดร.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวเรื่อง “นักศึกษาแพทย์ถูกกล่าวหาทำร้ายสุนัขและเรียกร้องเงินประกันภัย”

จากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ วาระพิเศษ วันที่ 11 ก.ย.60 มีมติ 4 ข้อ ดังนี้

1. ให้นักศึกษาแพทย์ที่ถูกกล่าวหา พักการศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนกว่าผลการตัดสินการดำเนินการตามข้อ 2 3 และ 4 จะสิ้นสุด

2. ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมกับนักศึกษาดังกล่าว หากประเมินแล้วผลตัดสินว่ามีความผิดทางจริยธรรมจริง ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ จะส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อดำเนินการต่อไป ตามเกณฑ์จริยธรรม

3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ จะเฝ้าติดตามการรักษาปัญหาด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด หากการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจได้รับการประเมินว่า มีความรุนแรงขัดต่อการศึกษาด้านการแพทย์ก็จะเสนอทางมหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพจากนักศึกษา

4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ จะเฝ้าติดตามความคืบหน้าของกระบวนการยุติธรรมหากมีผลทางอาญาเป็นที่สิ้นสุดและมีความผิดก็จะเสนอทางมหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพจากนักศึกษา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงแจงข่าวนักศึกษาแพทย์วางยาหวังเงินประกันสุนัข เผยขณะนี้สั่งพักการเรียนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม หากพบผิดจริยธรรม-ผิดอาญา จะทำเรื่องพ้นสภาพนักศึกษา 11 ก.ย. 2560 16:20 11 ก.ย. 2560 16:53 ไทยรัฐ