วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รักษาแหล่งประวัติศาสตร์

เหมืองหินยุคกรีกโบราณที่อยู่ในเมืองมาร์กเซย ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ได้ประกาศเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์หลังจากชาวเมืองท้องถิ่นได้ระดมทุนเพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยกลุ่มบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ แหล่งโบราณคดีดังกล่าวถูกค้นพบโดยบังเอิญในระหว่างการก่อสร้างอาคารในบริเวณใจกลางเมืองมาร์กเซย ถูกระบุว่าอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล.