วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กจอม' คว้าไมค์ถ่ายทอด 'ประสบการณ์การทำงาน' ให้ นศ.วทอ.รุ่น 51 ฟัง

"บิ๊กจอม" คว้าไมค์บรรยายพิเศษให้ 'นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ' รุ่น 51 รับฟัง โดยนำหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ" โดยมี นศ.เข้ารับฟังจำนวน 81 นาย...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ก.ย.60 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ" ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 51 จำนวน 81 นาย โดยวัตถุประสงค์ในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานของผู้บัญชาการทหารอากาศโดยตรงให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปทั้งนี้ในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ พล.อ.อ.จอม ได้เลือกหัวข้อและรายละเอียดที่บรรยายได้น่าสนใจ อาทิ
1. พันธกิจ และหน้าที่การปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายอำนวยการ 2. กรณีสัมพันธภาพในอดีตระหว่างผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ - การปฏิบัติการทางทหารของกำลังพร้อมรบ - ศักย์สงคราม (ขีดความสามารถ และศักยภาพในการทำสงครามของรัฐชาติ) - สภาวะความเป็นผู้นำ และหลักการปกครองประชาชน3. ประสบการณ์ฝ่ายอำนวยการของผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้บรรยาย) รวมถึงประสบการณ์การทำงานของฝ่ายอำนวยการในฝูงบิน

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในการเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต.

"บิ๊กจอม" คว้าไมค์บรรยายพิเศษให้ 'นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ' รุ่น 51 รับฟัง โดยนำหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ" โดยมี นศ.เข้ารับฟังจำนวน 81 นาย... 11 ก.ย. 2560 14:35 11 ก.ย. 2560 15:05 ไทยรัฐ