วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงบันดาลใจวัยเด็ก

โดย สหบาท

ความเป็นเด็กบ้านนอกจากสุพรรณบุรี

ทำให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงพยายามเคี่ยวเข็ญอบรมสั่งสอน ร.ต.ท.พงศกร ขวัญเมือง ลูกชายจนกลายเป็นเด็กสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) และกำลังจะบินไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

อดีตนายพลตำรวจมือปราบสัมผัสได้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนมอบหมายให้ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ทำ โครงการทดลองฝึกสอนภาษา ที่ไม่ใช้งบประมาณ กทม. ให้แก่เด็กชั้น ป.5 ในกลุ่มของ คะแนนต่ำ ครอบครัวมีความขัดสน จากโรงเรียนสังกัด กทม. มี วัดดอน-ฉิมพลี-เสนานิคม-วัดทองเพลง-ประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนละ 4 คน ชาย 2 หญิง 2 รวม 20 คน และครู 1 คน

ภายใต้กำกับดูแลของ นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าฯ กทม. และ น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. ได้ครูฝึก ประกอบด้วย พ.ต.ท.สมภพ นพคุณ อดีตนักสืบนครบาล นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ นางสุทธดา บัวศรี ใช้หลักสูตร รูปแบบสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกันกับการสอนตำรวจ “นักสืบขั้นพิเศษของนครบาล” เมื่อปี 2539

คืออยากรู้ที่ไหน ไปเรียนที่นั่น

ภายใต้หลักการ “เรียนในห้องออกไปก็ลืม แต่หากทำด้วยมือจะไม่ลืมจนชั่วชีวิต”

เน้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ไม่กลัวฝรั่ง หาความรู้จากสิ่งแวดล้อม เช่น ภาพยนตร์ หนังสือ การ์ตูน เกม ตลอดจนความรู้นอกโรงเรียน เปิดโอกาสให้เด็ก ใช้ความพยายามมากกว่าการสอนให้จำ และหาคำตอบ สอนให้เขียนเรียงความจากความนึกคิดของตัวเอง

สร้าง “ภาวะผู้นำ” ด้วยการเล่าประสบการณ์แต่ละกิจกรรมให้เพื่อนในโรงเรียนและที่บ้านฟัง

ถือเป็นการเรียนจากเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรง แถมยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกควบคู่ไปด้วย เน้นการพูดและฟังจนเกิดความเคยชิน พาไปสู่การเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองในอนาคต

เสริมสร้างรากฐานด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากแนวคิด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ต่อยอดแรงบันดาลใจในวัยเด็ก.

สหบาท

ความเป็นเด็กบ้านนอกจากสุพรรณบุรี ทำให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงพยายามเคี่ยวเข็ญอบรมสั่งสอน ร.ต.ท.พงศกร ขวัญเมือง 11 ก.ย. 2560 10:44 11 ก.ย. 2560 12:29 ไทยรัฐ