วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องโพลแท้มิใช่โพลทาส

โพลสถาบันพระปกเกล้ายังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ นายกรัฐมนตรีบอกสื่อมวลชนว่าไม่ติดใจ เพียงแต่เห็นว่าการเผยแพร่ผลสำรวจที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความผิดและอยู่ในระหว่างหลบหนี อาจทำให้ประชาชนสับสน เห็นการทำผิดกฎหมายการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ การนำเสนอข้อมูลบางเรื่องต้องใช้ความระมัดระวัง และฝากเตือนประชาชนในการเลือกรับข่าวสาร

ประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจ น่าจะได้แก่ผลการสำรวจความเห็นคนไทย พบว่านายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด (92.9%) ในปี 2546 ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความนิยมสูงสุด (87.5%) ในปี 2558 มีคำชี้แจงจากสถาบันพระปกเกล้าว่า เป็นการเก็บข้อมูลในแต่ละปี ไม่ได้สอบถามในลักษณะเปรียบเทียบความนิยมในปัจจุบัน

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสถาบันพระปกเกล้าในปีนี้เป็นไปไม่ได้และไม่สมเหตุสมผลที่จะถามคนที่มีอายุ 18 ปี ว่าชอบนายกรัฐมนตรีคนใดมากที่สุดใน 6 คนที่อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2560 เพราะเมื่อ 15 ปีก่อนผู้ถูกถามอายุแค่ 3 ขวบ อาจไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นด้วยซ้ำ เรื่องที่เผยแพร่คือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแต่ละปี

ไม่ควรเป็นห่วงเรื่องการเผย แพร่ผลสำรวจที่เกี่ยวกับผู้นำการเมืองที่ทำความผิด เพราะนักวิชาการต้องศึกษาข้อมูลรอบด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบ นอกจากนั้นยังถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆของรัฐบาล เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะรัฐบาลจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการต่างๆที่ประชาชนยังไม่พอใจ

โพลยังได้สำรวจความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อองค์กรต่างๆ พบว่าศาลยุติธรรมได้รับความเชื่อถือสูงสุด (83.6%) รองลงไปได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ (80.3%) ศาลปกครอง (80.2%) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (71.80%) และ ป.ป.ช. (70.7%) ส่วนองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือในระดับตํ่า ไม่ถึง 40% ได้แก่ พรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรค

นับเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากที่สุด ที่ผลของโพลพบว่าคนไทยยังมีความเชื่อถือในศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และองค์กรอิสระบางองค์กร คนไทยเป็นอันมากยังเชื่อว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย ตรงกันข้ามกับเสียงวิจารณ์ของบางฝ่าย ที่มองกระบวนการยุติธรรมในด้านลบ อาจจะมี องค์กรยุติธรรมเบื้องต้นที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ

กล่าวโดยสรุปทุกฝ่ายน่าจะได้รับประโยชน์จากผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสถาบันพระปกเกล้า และผลของโพลสำนักต่างๆ ขอแต่เพียงให้เป็นโพลแท้ ไม่ใช่โพลเทียมดังที่นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญโพลคนหนึ่งจำแนกเป็นโพลทาสรับใช้นักการเมือง หรือโพลปลุกระดมที่มุ่งทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ต้องเป็นโพลตามหลักวิทยาศาสตร์.

โพลสถาบันพระปกเกล้ายังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ นายกรัฐมนตรีบอกสื่อมวลชนว่าไม่ติดใจ เพียงแต่เห็นว่าการเผยแพร่ผลสำรวจที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความผิดและอยู่ในระหว่างหลบหนี 11 ก.ย. 2560 09:05 11 ก.ย. 2560 12:23 ไทยรัฐ