วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้า 'ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน' สนองนโยบายรัฐบาล เพิ่มพื้นที่สีเขียว

กรมป่าไม้ จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้า "ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" สนองนโยบายรัฐบาลเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขตเมือง...

จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศและพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้ได้ร้อยละ 40 ภายใน 20 ปี กรมป่าไม้และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมดำเนินการตาม "โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำวิธีการปลูกแบบป่านิเวศ (Eco-Forest) ซึ่งเป็นป่าที่สร้างขึ้นโดยเลียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติ ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหลากหลายชนิดคละกัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งการปลูกต้นไม้แบบป่านิเวศนี้ เป็นวิธีการที่จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศได้มากกว่าการปลูกป่าทั่วไป 6 เท่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเมืองและชุมชน สร้างสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการรักษาดูแลต้นไม้โดยรุกขกรจากกรมป่าไม้ และจะดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียนและอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย.

กรมป่าไม้ จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้า "ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" สนองนโยบายรัฐบาลเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขตเมือง... 11 ก.ย. 2560 08:57 11 ก.ย. 2560 09:25 ไทยรัฐ