วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 ปี รัฐบาล คสช.

ย้อนเวลากลับไปวันที่ 12 กันยายน 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

ถือเป็นวันเริ่มสตาร์ทอัพ “รัฐบาลนายกฯบิ๊กตู่” ตามหลักนิตินัย

วันนี้ 12 กันยายน 2560 จึงเป็นวันที่รัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดิน ครบ 3 ปีบริบูรณ์

ถ้าเป็นรัฐบาลปกติถือว่าได้ทำงานไปแล้ว 3 ใน 4 ของระยะทาง

ยิ่งเป็นรัฐบาลพิเศษที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันใจ

แถมเป็นรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านคอยจ้องเจาะยาง ยิ่งมีโอกาสทำงานได้อย่างสะดวกโยธิน

อันนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างสำคัญของรัฐบาล คสช.

ในโอกาสครบรอบ 3 ปี “แม่ลูกจันทร์” จึงขอหยิบนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อ สนช. “บางส่วน” มาทบทวนความจำ

เริ่มจากนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ และได้ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น

1, นโยบายปกป้องเชิดชูสถาบัน

2, นโยบายส่งเสริมนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวเมืองไทย

3, นโยบายปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง

4, นโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานหลบหนีเข้าเมือง

5, นโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ป้องกันบุกรุกป่าสงวน และทวงคืนที่ดิน สปก.จากผู้ถือครองที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริง ฯลฯ

ทีนี้มาถึงนโยบายที่รัฐบาลเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น...

1, นโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ แบบสันติวิธีโดยยุทธศาสตร์ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ส่งเสริมการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

2, นโยบายคุ้มครองสิทธิทางสังคม ระบบการออม ระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน และจัดระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม

3, นโยบายสร้างโอกาส อาชีพ และ การมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ใช้แรงงาน และผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน

4,นโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้เหมาะสม ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

5,นโยบายแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เชื่อมโยงเป็นระบบครบ วงจร ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่านโยบายเหล่านี้ รัฐบาลบิ๊กตู่กำลังทำอยู่ แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม ต้องให้โอกาสรัฐบาลเร่งทำให้สำเร็จในเวลาที่เหลืออีก 1 ปี

สุดท้าย...มาถึงประเด็นสำคัญที่สังคมไทยเชื่อมั่นว่า “ต้องรัฐบาล คสช.เท่านั้น” จะทำสำเร็จตามที่แถลงนโยบาย

1, นโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน

2, นโยบายพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

3, นโยบายส่งเสริมระบบคุณธรรมในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการ และป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง

4, นโยบายส่งเสริมธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตในระบบราชการ ฯลฯ

เสียดาย...ผ่านไปแล้ว 3 ปี ยังแปะเอี้ยเหมือนเดิม.


“แม่ลูกจันทร์”

ย้อนเวลากลับไปวันที่ 12 กันยายน 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ถือเป็นวันเริ่มสตาร์ทอัพ “รัฐบาลนายกฯบิ๊กตู่” ตามหลักนิตินัย 11 ก.ย. 2560 08:56 11 ก.ย. 2560 12:22 ไทยรัฐ