วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท.ขึ้นแท่นทำคะแนนสูงสุด องค์กรธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากการที่ ปตท.มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทำให้ในปีนี้เป็นปีแรกที่ ปตท. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นอกจากการติดอันดับของ ปตท. แล้ว บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการประเมินเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องครบทุกบริษัท ทั้งนี้ DJSI เป็นกลุ่มดัชนีประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะเรื่องของความยั่งยืนและธรรมาภิบาล.

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากการที่ ปตท.มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 11 ก.ย. 2560 07:32 11 ก.ย. 2560 08:19 ไทยรัฐ