วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดสนามบินเล็กแก้แออัด

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคล (ไพรเวต แอร์พอร์ต) เนื่องจากปัญหาความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งผลทำให้เครื่องบินส่วนตัว (ไพรเวตเจ็ต) ไม่มีพื้นที่สำหรับลงจอด ขณะที่แนวโน้มความต้องการใช้บริการเครื่องบินส่วนตัวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ใช้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาบริษัทขนาดใหญ่จากทั่วโลกจำนวนมาก รวมทั้งยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวฐานะดีและผู้ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกจำนวนมาก นิยมโดยสารเครื่องบินส่วนตัวมาท่องเที่ยวในไทย

ขณะนี้ ทย.ได้รับจัดสรรงบในปี 2560 ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเบื้องต้นผลการศึกษาระบุว่า มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการดังกล่าว เพราะมีความต้องการสูง รวมทั้งขณะนี้พื้นที่ของสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับเครื่องบินส่วนบุคคลแล้ว ส่วนรายละเอียดเรื่องของสถานที่ก่อสร้าง รูปแบบการ ลงทุนนั้น จะต้องรอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่จะนำเสนอช่วงปลายปีนี้

“ได้ให้หลักการว่า ควรจะก่อสร้างสนามบินส่วนบุคคลในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่มากนัก เช่น อาจจะเป็นจังหวัดในปริมณฑล และจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางมายังใจกลางกรุงเทพมหานครได้สะดวกด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพราะเป็นสนามบินขนาดเล็ก ส่วนรูปแบบการลงทุนก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน หรือพีพีพี เพราะปัจจุบันมีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายรายลงทุนสร้างสนามบินส่วนตัวเอาไว้ใช้เองอยู่แล้ว”.

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคล (ไพรเวต แอร์พอร์ต) 11 ก.ย. 2560 07:30 11 ก.ย. 2560 08:13 ไทยรัฐ