วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พาณิชย์” เปิดรับจดทะเบียนเสียง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.60 เป็นต้นมา กรมฯได้เปิดให้บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายเสียง ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แล้ว โดยล่าสุด มีผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา มายื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว 3 คำขอ ได้แก่ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเด็กและผู้หญิง โดยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงสินค้าผ้าอนามัย “โซฟี” และผ้าอ้อมสำหรับเด็ก “มามี่โพโค” และบุคคลธรรมดายื่นคำขอจดทะเบียน 1 คำขอ

“เสียงที่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเสียงที่ใช้ประกอบในการโฆษณาสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคได้ยินก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าอะไร โดยเสียงที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนได้ต้องเป็นเสียงเฉพาะ เช่น เสียงดนตรี หรือเสียงร้องที่แต่งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ไม่ใช่เสียงสามัญที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ส่วนการพิจารณาคำขอจะพิจารณาตามขั้นตอนเช่นเดียวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วไป ซึ่งจะใช้เวลาเฉลี่ย 13 เดือน ถือว่าเร็วขึ้นจากเดิมที่ใช้เวลามากกว่านี้”

สำหรับการเปิดให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงนี้เป็นผลจากการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงการจดทะเบียนเสียง เพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นเสียงเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดิมที่มองเห็นได้ด้วยตา ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เพื่อยกระดับมาตรฐานเครื่องหมายการค้าของไทยให้เป็นสากลมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องหมายการค้าประเภทเสียงที่มีความสำคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นเครื่องมือใหม่ทางการตลาดสำหรับสร้างแบรนด์สินค้า เพราะจะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่าย และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆถือเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต.

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.60 เป็นต้นมา กรมฯได้เปิดให้บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายเสียง ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 11 ก.ย. 2560 07:21 11 ก.ย. 2560 08:04 ไทยรัฐ