วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ้นหมอดูดัง

ครอบครัวนางส่วย ส่วย วิน หรือหมอดูอีที (ภาพเล็ก) ได้นำร่างหมอดูดังบรรจุในโลงแก้ว ตั้งไว้ที่บ้านพักย่านติงกานจู นครย่างกุ้ง ประเทศ เมียนมา เพื่อให้ญาติสนิทมิตรสหายได้เข้ามาเคารพศพเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีฝังศพที่สุสานเยเว่ วันที่ 12 ก.ย.นี้.

ครอบครัวนางส่วย ส่วย วิน หรือหมอดูอีที (ภาพเล็ก) ได้นำร่างหมอดูดังบรรจุในโลงแก้ว ตั้งไว้ที่บ้านพักย่านติงกานจู นครย่างกุ้ง ประเทศ เมียนมา เพื่อให้ญาติสนิทมิตรสหายได้เข้ามาเคารพศพเป็นครั้งสุดท้าย...