วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้ข้อสรุปตกลงไม่ฮุบกระทรวงวิทย์ "จรัส" ย้ำไม่อยากให้กระทบใคร

โยนรัฐบาลตัดสินตั้ง ก.วิจัยและอุดมศึกษา

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาและการรวมพันธกิจงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องจัดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา เพราะบทบาทของการอุดมศึกษากว้างกว่าการให้การศึกษา มีภารกิจเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงควรมีบทบาทเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการผลักดันประเทศไทย 4.0 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแยกออกมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อจะได้ให้ความสำคัญกับภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยบทบาทงานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษานั้น จะเป็นไปเพื่อปลุกกระแสให้มหาวิทยาลัยตื่นตัวในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

“ที่ประชุมมีข้อสรุปที่จะชัดเจนว่า จะไม่ไปฮุบงานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ และจะไม่รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มาไว้ในกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบกระ-เทือนฝ่ายใดๆ ส่วนการพิจารณาว่าจะมีกระทรวงวิจัยและอุดมศึกษาหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของรัฐบาล” ศ.นพ.จรัสกล่าว

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า ได้ข้อยุติแล้วว่ากระทรวงการอุดมศึกษาจะดูแลเฉพาะงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุดม- ศึกษาทั้งหมดที่หน่วยงานหรือกระทรวงอื่นๆทำร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะของกระทรวงอื่นๆ ก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละกระทรวงนั้นๆจะต้องดูแลกันเอง กระทรวงการอุดมศึกษาจะไม่เข้าไปดูแลในส่วนนี้แต่อย่างใด.

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา... 11 ก.ย. 2560 03:15 11 ก.ย. 2560 04:36 ไทยรัฐ