วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชมรมทันตแพทย์ฯเปิดทำฟันฟรี

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) ชมรมทันตแพทย์จิตอาสาจัดตรวจสุขภาพฟันฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย การขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ โดยมีประชาชนทั้งวัยเด็ก วัยกลางคน และผู้สูงอายุ เข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนกว่า 300-400 คน มีบุคลากรทางทันตแพทย์และผู้ช่วยคอยให้บริการกว่า 180 คน

ทั้งนี้ ทพ.พิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานชมรมทันตแพทย์จิตอาสา เปิดเผยว่า พวกเราชมรมทันตแพทย์ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานมาตลอด 70 ปี เพื่ออยากให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ชมรมอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อถวายแด่พระองค์เลยได้ข้อตกลงกันว่า จะนำความถนัดของพวกเรามาให้บริการประชาชนแบบที่พวกเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันดีกว่า ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะได้คำแนะนำการดูแลสุขภาพฟัน รวมถึงรับแปรงสีฟันและยาสีฟันหลังการตรวจเสร็จกลับไปบ้านด้วย โดยเรากำหนดจัดบริการ 3 ครั้ง ซึ่งวันที่ 10 ก.ย.นี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 และทุกครั้ง เหล่าทันตแพทย์ ผู้ช่วย และอาสาสมัครจะให้ความร่วมมือดูแลผู้มาขอรับบริการเป็นอย่างดี.

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) ชมรมทันตแพทย์จิตอาสาจัดตรวจสุขภาพฟันฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล... 11 ก.ย. 2560 03:13 11 ก.ย. 2560 04:06 ไทยรัฐ