วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัชดา ขอ กก.ปฏิรูปตร. รับฟัง 5 ข้อเสนอ 'ผู้หญิงปฏิรูป'

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ขอ กก.ปฏิรูปตร. รับฟัง 5 ข้อเสนอ "ผู้หญิงปฏิรูป" เน้น เพิ่มตำรวจหญิงให้เพียงพอ แยกงานสอบสวนออกมาเป็นอิสระ ขณะที่ต้องมีหน่วยงานสอบสวนเฉพาะคดีทางเพศ

วันที่ 10 ก.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการสัมมนาในหัวข้อ เสียงผู้หญิงต่อการปฏิรูปตำรวจ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา จัดโดยขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย หวังว่าคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน จะรับฟังข้อเสนอนี้ เพราะเป็นเสียงสะท้อนจากผู้หญิงหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหญิง องค์กรสตรี ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง ผู้เสียหายจากคดีทางเพศ โดยได้มีการยื่นข้อเสนอต่อคณะทำงานปฏิรูปตำรวจ คือ ต้องการให้มีการกระจายอำนาจตำรวจ แยกงานนิติวิทยาศาสตร์ และงานสอบสวนออกเป็นอิสระ เพื่อลดการแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล ซึ่งเน้นให้ความสำคัญถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ต่อการอำนวยความยุติธรรมที่เกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีทางเพศ ที่ส่วนมากผู้เสียหายเป็นสตรีและเด็ก เพราะที่ผ่านมา มีหลายคดีที่ไม่รับฟ้อง หรือมีความล่าช้าในการดำเนินการทางกฎหมาย ทำให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรม จึงได้มีข้อเสนอว่า

1) ต้องเพิ่มจำนวนตำรวจหญิงซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก แค่ประมาณ 1.8 หมื่นคน คิดเป็นแค่ 8% ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด และจำนวนพนักงานสอบสวนหญิง ก็มีเพียงแค่ 418 คนเท่านั้น การปฏิรูปตำรวจครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าเพิ่มตำรวจหญิงให้ชัดเจนโดยฉพาะตำแหน่งพนักงานสอบสวน

2) งานสอบสวนที่ต้องแยกออกมาเป็นอิสระ จะต้องมีหน่วยงานสอบสวนเฉพาะคดีทางเพศ 3) ตำรวจหญิงต้องได้รับการพิจารณาสอบเข้า แต่งตั้ง เลื่อนขั้น โยกย้าย อย่างเป็นธรรม 4) สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับในเรื่องสิทธิมนุษยชนและตระหนักในความละเอียดอ่อนมิติหญิงชายรวมถึงเพศหลากหลาย และ 5) เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความทันสมัยในกฎหมาย ทุกวันนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้ แต่ตำรวจยังไม่ทราบ จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดี เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องนายจ้างได้ ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ มี 36 คน เป็นผู้ชาย 35 คน จึงเกรงว่าจะพิจารณาได้ไม่ครอบคลุม ขาดมุมมองที่ผู้หญิงและเด็กได้รับผลกระทบและห่วงใยต่อการทำงานของตำรวจไทย.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ขอ กก.ปฏิรูปตร. รับฟัง 5 ข้อเสนอ "ผู้หญิงปฏิรูป" เน้น เพิ่มตำรวจหญิงให้เพียงพอ แยกงานสอบสวนออกมาเป็นอิสระ ขณะที่ต้องมีหน่วยงานสอบสวนเฉพาะคดีทางเพศ 10 ก.ย. 2560 16:10 10 ก.ย. 2560 17:34 ไทยรัฐ