วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุรักษ์ประเพณี

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมีหลาก หลายแตกต่างกันไปในสังคมนี้

เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตน แต่ ก็หล่อหลอมรวมกันได้ลงตัวเป็นวัฒนธรรมไทย...

ตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนี้ แต่ละภูมิภาคมีประเพณีสำคัญๆมานำเสนอ ทบทวนตอกย้ำความทรงจำให้ลูกหลานได้รับรู้และซาบซึ้งไปกับรากเหง้าความเป็นมาของบรรพบุรุษ

โดยเฉพาะทางอีสานใต้ ซึ่งมีจุดด้อยกว่าภูมิภาคอื่นในด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ไม่มีทะเล ภูเขาเป็นจุดขาย!!

ก็ดึงเอาจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าสู้ และเรียกแขกแบบจัดเต็ม!!

วันที่ 19 กันยายนปีนี้เป็นต้นไป เทศบาลเมืองสุรินทร์+อบจ.สุรินทร์ ขอเชิญชวน ลูกหลานชาวอีสานใต้และภูมิภาคอื่นเข้าร่วมงานประเพณี “แซนโฎนตา”

แซนโฎนตาเป็นภาษาถิ่น รากศัพท์มาจากภาษาเขมรหรือขะแมร์ เป็นภาษาที่คนในภูมิภาคอีสานใต้บางส่วนยังใช้อยู่

แซน แปลว่า เซ่นไหว้ บวงสรวง ส่วน โฎนตา หรือจโฎนตานั้น ความหมายคือ บรรพบุรุษ โคตรเหง้า

แซนโฎนตาก็คือ การเซ่นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน

ปีนี้เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดใหญ่ มีการประกวดประชันกันแต่ละชุมชน โดยร่วมมือกับ อบจ.จัดหนักแบบจัดเต็ม วัฒนธรรมโบราณของคนในถิ่นนี้ คนที่อื่นหรือแม้แต่ลูกหลานซึ่งไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น

เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตาม นโยบายของรัฐบาล

จังหวัดได้จัดเตรียมที่พัก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ต ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่คงจะเดินทางมาคับคั่งเหมือนทุกๆปี

ส่วนโทรทัศน์โดยเฉพาะ NBT กับ Thai pbs หากไม่มีภารกิจอื่นใดในช่วงนั้น ก็คงไปร่วมถ่ายทอดสดเหมือนปีที่ผ่านๆมา

ปีละครั้งแต่อลังการ ประเพณีแซนโฎนตาของชาวอีสานใต้ที่เมืองสุรินทร์!!

“จันทร์เพ็ญ นาคประดา”

"แจ๋วริมจอ"
jaewrimjor@gmail.com

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมีหลาก หลายแตกต่างกันไปในสังคมนี้ เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตน แต่ ก็หล่อหลอมรวมกันได้ลงตัวเป็นวัฒนธรรมไทย...ตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนี้ แต่ละภูมิภาคมีประเพณีสำคัญๆมานำเสนอ ทบทวนตอกย้ำความทรงจำ 10 ก.ย. 2560 12:06 10 ก.ย. 2560 12:26 ไทยรัฐ