วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อู่ไทยธานี...ปฐมเหตุ "ธงไตรรงค์"

เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำและพรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ...!

วันนี้ถ้าเอ่ยถึง จ.อุทัยธานี หลายคนนึกถึง วัดท่าซุง หรือ สืบนาคะเสถียร ผู้เสียสละปลิดชีพเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการพิทักษ์รักษาสัตว์ป่าและผืนป่า “มรดกโลกห้วยขาแข้ง” อันทรงคุณค่า

อีกทั้งแผ่นดินแห่งนี้ยังได้ชื่อว่า “อุทัยธานี...เมืองพระชนกจักรี” หรือ เป็นเมืองต้นปฐมบรมจักรีวงศ์ ที่สำคัญในระหว่าง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯเยี่ยมพสกนิกรเมืองอู่ไทยธานี หรืออุทัยธานี ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2459 ยังเกิดเหตุการณ์ที่ต้องย้อนระลึกนึกถึงอย่างยิ่ง

หลังจากเสด็จทอดพระเนตรเห็นบ้านเรือนราษฎรประดับธงชาติ ซึ่งมีพื้นสีแดง กลางผืนธงมีรูปช้างสีขาวเพื่อรับเสด็จ ทรงเห็นบ้านหลังหนึ่งประดับธงช้างสลับกลับด้าน ดูเหมือน “ช้างนอนหงายท้อง ขาชี้ฟ้า”

จากมูลเหตุนี้เองจึงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติ เป็นธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460

ปีนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี และ นายมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเล็กเมืองอุทัยธานี จึงร่วมจัด “งานฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย...อุทัยธานี” เพื่อย้อนรำลึกเหตุการณ์ครั้งนั้น ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน

โดยมอบหมายให้ นายพงษ์พันธุ์ วิเชียรสมุทร์ รอง ผวจ. ทำหน้าที่บอกกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสงานนี้บริเวณลานสะแกกรัง ถนนท่าช้าง ตรอกโรงยา ตลาดโบราณริมลุ่มน้ำสะแกกรัง วิถีความเป็นอยู่ของชาวแพที่ค้าขายกับชาวจีนเมื่อในอดีต นอกจากนี้ยังจัดขบวนธงช้างและการประดับธงไตรรงค์ไปทั่วท้องถนนท่าช้าง

ที่น่าสนใจวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจัดการเสวนา “ประวัติธงชาติไทย และรอยอู่ไทยในอดีต” ยังไม่รวมขบวนเรือโบราณ ตลาดโบราณริมน้ำ ตรอกโรงยา ถนนคนเดิน ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน ของเก่าโบราณ หัตถกรรมผ้าทอ เครื่องจักสาน ของที่ระลึก ให้เลือกซื้อ คละเคล้าไปกับเสียงดนตรีไทยขับกล่อม

ใครไปงานนี้ได้ครบเครื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธงชาติไทยที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญๆมาจนครบ 100 ปี...!

นิธิรุจน์ สุพัฒน์ศักดิ์

เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำและพรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ...!วันนี้ถ้าเอ่ยถึง จ.อุทัยธานี หลายคนนึกถึง วัดท่าซุง หรือ สืบนาคะเสถียร ผู้เสียสละปลิดชีพเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการพิทักษ์รักษาสัตว์ป่า 10 ก.ย. 2560 11:55 10 ก.ย. 2560 12:37 ไทยรัฐ