วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Be online

เดินทางจากกรุงคีฟมาที่เมืองลุทส์ค (Lutsk) จังหวัดโวลีนโอบลาสท์ (Volyn Oblast) ของอูเครน พบกับคนที่ออกมาขายเห็ดขาวริมถนน คุยกันคุยมา แกก็ให้อีเมล ผมบอกว่า l’ll send you my email address once I’m online. ผมจะส่งที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ให้เมื่อมีอินเตอร์เน็ตนะครับ ผู้อ่านท่านครับ เมื่อใดที่ตามที่ท่านมี the internet หรือ be able to use email ฝรั่งมีวลีอธิบายใช้ว่า be online

online เป็นทั้ง adjective และ adverb สามารถนำไปใช้ขยายคำนามได้ เช่น an online newspaper หนังสือพิมพ์ออนไลน์ หรือ online banking บริการธุรกรรมธนาคารทางออนไลน์ สมัยนี้ใครสร้างห้างสรรพสินค้า ก็มีโอกาสพบหายนะนะครับ เพราะตั้งแต่นี้ต่อไป พฤติกรรมของมนุษยชาติจะใช้ online shopping

เมื่อเป็น adverb เราก็ใช้ online ขยาย verb ขยาย adjective หรือขยาย adverb ด้วยกันเอง ผมเอาอัญมณีและเครื่อง ประดับชุดเล็กๆ มาให้พี่น้องชาวอูเครนตระกูลชปาค (Shpak) ซึ่งเคยทำงานที่เมืองไทยกับเรานานถึง 1 ปี 2 เดือน 20 วัน เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ช่วยทำโฆษณา

เมื่อบอกว่า เครื่องประดับพวกนี้ เราขายออนไลน์เท่านั้น ส่วนร้านศรีเทพนวรัตน์ที่ถนนสีลมที่พวกยูเคยไปน่ะ เราปิดไปแล้ว ทั้งอีกอร์และโวโวด ต่างทำตาถลนออกมานอกเบ้า ผมจึงถามไปว่า Have you ever bought anything online? พวกยูเคยซื้อของออนไลน์กันบ้างไหม?

These articles went online in 2000. บทความพวกนี้ออนไลน์เมื่อ พ.ศ. 2543.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

เดินทางจากกรุงคีฟมาที่เมืองลุทส์ค (Lutsk) จังหวัดโวลีนโอบลาสท์ (Volyn Oblast) ของอูเครน พบกับคนที่ออกมาขายเห็ดขาวริมถนน คุยกันคุยมา แกก็ให้อีเมล ผมบอกว่า l’ll send you my email address once I’m online. 10 ก.ย. 2560 11:22 10 ก.ย. 2560 12:52 ไทยรัฐ