วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รางวัลเลิศรัฐ

โดย ซี.12

สำนักงาน ก.พ.ร.จัดงานใหญ่สัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 11 กันยายนนี้ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ หลังประกาศผล รางวัลเลิศรัฐ รางวัลแห่งความเป็นเลิศที่บอกถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้วยจำนวนผลงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัลไปกว่า 50 หน่วยงาน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของประชาชนได้อย่างโดดเด่นอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี 2546

ในปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น ด้วยการมอบรางวัลฯ ภายใต้ชื่อ “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง พร้อมเปิดตัวถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่าที่มียอดด้านบนเป็นเพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง เปรียบเสมือนว่าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเป็นเพชรน้ำเอกที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์จนเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

รางวัลเลิศรัฐจะมอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหาร ราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

“รางวัลเลิศรัฐ” นับเป็นก้าวสำคัญของภาคราชการ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 ที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและ วิธีการใหม่เพื่อพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ได้มีกำหนดการจัดงานสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” และมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยภาคเช้ามีการเสวนาเรื่อง พลิกโฉมบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรม นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี นางจณิน วัฒนปฤดา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมี นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

ภาคบ่ายมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และมอบรางวัลเลิศรัฐดังกล่าว

นี่เป็นผลงานยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งของภาครัฐ.

“ซี.12”

สำนักงาน ก.พ.ร.จัดงานใหญ่สัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 11 กันยายนนี้ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ หลังประกาศผล รางวัลเลิศรัฐ 10 ก.ย. 2560 11:19 10 ก.ย. 2560 12:59 ไทยรัฐ