วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำราเดียวกัน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังไม่ทันได้คลอดออกมาเป็นตัว

แต่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายเนติบริกร ขยันออกมาขู่เหย็งๆ ว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่หน่วยราชการต้องน้อมนำไปปฏิบัติตาม

ดร.วิษณุ ประกาศว่า ทุกโครงการที่จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.จะต้องชี้แจงเหตุผลว่าโครงการที่เสนอนั้นสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านอย่างไร??

ถ้าหากข้อเสนอไม่เข้าง่าม จะถูกโยนกลับไปให้คณะกรรมการปฏิรูปแก้ไขปรับปรุงก่อนส่งกลับให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา

โดยมี “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ 34 คน” คอยไล่บี้ตรวจสอบหน่วยราชการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบใครไม่ปฏิบัติตาม หรือออกนอกลู่นอกทาง จะสั่งให้ยุติโครงการ และส่งเรื่องต่อให้ ป.ป.ช.เช็กบิลทุกกรณี

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ความจริงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำลังเป็นข่าวอึกทึกครึกโครม...

ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย

ในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย ก็เคยประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือ “แผนไทยแลนด์ 2020” ระยะเวลา 7 ปี

“แม่ลูกจันทร์” ค้นข้อมูลย้อนหลัง พบว่า “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 7 ปี” หรือ “แผนไทยแลนด์ 2020” ของ “อดีตนายกฯปู” มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายกับ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ของ “นายกฯบิ๊กตู่” หลายประการ

ตัวอย่างเช่น...

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 7 ปี ด้านที่ 1. เร่งสร้างความสามารถการแข่งขันกระตุ้น เศรษฐกิจให้ขยายตัว เพิ่มรายได้ต่อหัว ประชากร

ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การค้าการลงทุนของภูมิภาค

เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของอาเซียน

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารสู่ครัวโลก

จัดโซนนิ่งที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและสภาพอากาศ ฯลฯ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 7 ปี ด้านที่ 2. ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างโอกาสให้คนไทยสร้างอาชีพและรายได้ที่พอเพียง

เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

และเพื่อเตรียมสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครบวงจร ฯลฯ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 7 ปี ด้านที่ 3. น้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อ สร้างความเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เร่งลงทุนโครงการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน ฯลฯ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 7 ปี ด้านที่ 4, เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตใหม่ของไทย

เปลี่ยนระบบรถไฟรางเดี่ยวเป็นรางคู่ บุกเบิกรถไฟความเร็วสูง

พัฒนาทางหลวงทั่วประเทศ 1.4 หมื่น กม. ให้เป็น 4 เลน ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 7 ปี” ของ อดีตนายกฯปู กับ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ของ นายกฯบิ๊กตู่ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน

ที่แตกต่างกันคือ...แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของนายกฯตู่ ไม่มีใครกล้าหือกล้าอือ

ส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 7 ปี ของอดีตนายกฯปู ยังไม่ทันเริ่มดำ-เนินการ

ก็โดนศาลรัฐธรรมนูญปิดปากซอย.


“แม่ลูกจันทร์”

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังไม่ทันได้คลอดออกมาเป็นตัว แต่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายเนติบริกร ขยันออกมาขู่เหย็งๆ ว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่หน่วยราชการต้องน้อมนำไปปฏิบัติตาม 10 ก.ย. 2560 09:02 10 ก.ย. 2560 14:48 ไทยรัฐ