วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุโก้ย! พอลล่า นศ.หนุ่ม ม.อุบลฯ ชนะเลิศด้านภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ

 พอลล่า สมพร นศ.ม.อุบลฯ เด็กหนุ่มจาก จ.สกลนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ได้รางวัลทัศนศึกษา 8 คืน 9 วัน ที่ญี่ปุ่น เผย จะมุ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัว...

เมื่อวันที่ 7ก.ย.2560 ที่ผ่านมา  รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความภูมิใจกับความสำเร็จของ นายสมพร สุวรรณการ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 หรือ Japanese Language Contest เป็นเวทีที่หลายคนใฝ่ฝัน ทั้งนักเรียน นักศึกษา วัยทำงานทุกสาขาอาชีพเข้าประลองความสามารถและทักษะในภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จ พร้อมสิทธิพิเศษในเดินทางไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 8 คืน 9 วัน อีกด้วย 


นายสมพร สุวรรณการ หรือ 'พอลล่า' อายุ 23 ปี เล่าว่า ตนเป็นลูกคนเดียวของ พ่อสมควร-แม่จิราพร สุวรรณการ อาชีพรับจ้างทั่วไป ภูมิลำเนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร หลังจบมัธยมปลายที่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ ได้ตั้งใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และยังเป็นนักกิจกรรม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย จนได้มาซึ่ง รางวัลพระราชทานประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2557 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 และล่าสุดรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

นศ. ม.อุบลฯ คนเก่งภาษาญี่ปุ่น กล่าวอีกว่า ในส่วนของ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 จัดโดย Kyoritsu International Foundation ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study centerผู้สนับสนุนโดย กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าประกวดซึ่งมาจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาปริญญาตรี -โท และวัยทำงานจำนวน 100 คน รูปแบบการประกวดแบ่งเป็น รอบคัดเลือก เป็นการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (ข้อสอบตัวเลือกและข้อเขียน) เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม และสังคม โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัย (เลือกตอบและข้อเขียน) ทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านเข้ารอบมากถึง 5 คน ส่วนรอบชิงชนะเลิศ และคณะกรรมการตัดสินด้วยการพูดสุนทรพจน์ ซึ่งผู้ชนะการเลิศและรองชนะเลิศ รวมทั้งหมด 5 คน จะรับได้รางวัล "ทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น" (8 คืน 9วัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง ซึ่งเป็นความฝันของตน ที่ครั้งหนึ่งอยากมีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่น

"ตนรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตนเชื่อเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น และตนจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนในภาษาญี่ปุ่นให้สำเร็จ เพื่อสร้างอาชีพที่ดีให้กับตนเอง และดูแลพ่อแม่ต่อไปในอนาคต" พอลล่า สมพร สุวรรณการ กล่าวทิ้งท้ายพอลล่า สมพร นศ.ม.อุบลฯ เด็กหนุ่มจาก จ.สกลนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ได้รางวัลทัศนศึกษา 8 คืน 9 วัน ที่ญี่ปุ่น เผย จะมุ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัว... 9 ก.ย. 2560 21:29 9 ก.ย. 2560 21:39 ไทยรัฐ