วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จาตุรนต์ สับยุทธศาสตร์ชาติ ใต้มือ คสช.วางกลไก ทำปชช.ไร้การมีส่วนร่วม

จาตุรนต์ โพสต์เฟซบุ๊ก สับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้อิทธิพล คสช.วางกลไกไร้การรับฟังความเห็น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง...

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความ "ยุทธศาสตร์ชาติของคสช." ผ่านทางเฟซบุ๊ก ว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรองประธานวุฒิสภาและรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน มีองค์ประกอบที่ผสมกันระหว่างตัวแทนหน่วยงานของรัฐที่สำคัญและน่าสนใจเป็นพิเศษ คือตัวแทนหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหลาย ซึ่งเกือบทั้งหมดก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งด้วย นอกนั้นก็มีตัวแทนองค์กรทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นองค์กรหลักๆ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้ง ผู้ที่มีอำนาจและมีบทบาทมากต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คือ นายกรัฐมนตรีและกรรมการที่มาจากสายความมั่นคง ซึ่งถ้าดูจากการตั้งกรรมการชุดแรกที่เกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีคสช.อยู่ ผู้มีอำนาจและบทบาทมากที่สุด ก็คือ นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.อยู่ด้วย

สรุป ก็คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีขึ้นครั้งแรกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ คสช.หรือ เรียกได้ว่าเป็นกลไกของ คสช.นั่นเอง ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ขึ้น ซึ่งก็ได้ตั้งขึ้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการยุทธ ศาสตร์ชาติได้ตัวร่างยุทธศาสตร์ชาติมาแล้ว ก็เสนอครม. ต่อจากนั้นก็ไปสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ เป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากว่าเมื่อทำกันในช่วงนี้ ไม่มีสภาผู้แทนและวุฒิสภา ก็ต้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำแทน ก็องค์กรของคสช.อีก ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดขึ้นและจะมีผลต่อไปอีกอย่างน้อย 20 ปีนี้ จึงสิ่งที่คสช. และพวกจะเป็นผู้กำหนดขึ้นทั้งหมด

แม้ในกฎหมายจะกำหนดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชน แต่ก็กำหนดให้ทำอย่างรวบรัดในเวลาสั้นๆ และภายใต้สภาพที่ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นเช่นปัจจุบัน ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมร่างยุทธศาสตร์ชาติได้จริง.

จาตุรนต์ โพสต์เฟซบุ๊ก สับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้อิทธิพล คสช.วางกลไกไร้การรับฟังความเห็น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง... 9 ก.ย. 2560 16:42 9 ก.ย. 2560 17:19 ไทยรัฐ