วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สืบสานประเพณี นศ.ใหม่ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า มช.ร่วมร้อยใจเดินขึ้นดอยสุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงาน ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี นำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 เป็นระยะทาง 12 กม.มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน...

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2560 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี” รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพระยะทาง 12 กม. โดยมีนายแพทย์ อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตศิษย์เก่า มช.และ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงาน โดยมีทางศาสนาจากนั้นจึงได้เริ่มปล่อยขบวนนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและศิษย์เก่าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30,000 คน เป็นนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วม 8,000 คน

เริ่มด้วยขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินนำขบวนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ ตามด้วยคณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จะออกเดินจากมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่อัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ ต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทาง 12 กม.

สำหรับริ้วขบวนงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนี้นำโดยผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมกันอัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนของนักศึกษาแต่ละคณะผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา ขบวนจะเริ่มเดินออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้ผู้เข้าร่วมขบวนทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นออกสู่ถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางนักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกันในครั้งนี้ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา ตามเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ร่วมกันสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนามาช้านาน.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงาน ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี นำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 เป็นระยะทาง 12 กม.มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน... 9 ก.ย. 2560 13:40 9 ก.ย. 2560 14:14 ไทยรัฐ