วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุโบสถทรงเรืออนันตนาคราช ปริศนาธรรมที่..มหาสารคาม

“ศรัทธา” เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะมาล้อเล่น ยิ่งศรัทธาที่มีมาพร้อมกับความดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแล้วนั้น ยิ่งเป็นสิ่งดีๆควรค่าแก่การยกย่อง

วิถีชาวบ้าน...เสร็จจากทำไร่ทำนามีเวลาก็เข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติศาสนกิจ ทำบุญตามกำลังศรัทธา ราวปี 2549 พลังศรัทธาชาวบ้านละแวกใกล้เคียง “วัดหนองหูลิง” หนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดมหาสารคามก็บังเกิดขึ้น ด้วยตั้งธงกันว่าจะสร้าง “อุโบสถ” ใหม่ที่มีความกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 30 เมตร

ประเมินกันไว้คร่าวๆว่าจะต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างมากถึง 10 ล้านบาททีเดียว...แน่นอนว่าเงินเหล่านี้ย่อมมาจากจิตศรัทธาผู้บริจาค รวบรวมมาจากงานกฐิน ผ้าป่า งานวัด...งานบุญต่างๆ ลูกศิษย์ลูกหาที่ต่างร่วมแรงร่วมศรัทธาจัดกันไปตามแรงกำลังที่แต่ละคนมี

แนวคิดอุโบสถหลังใหม่แฝงปริศนาธรรมลึกซึ้งที่ว่านี้มีชื่อว่า... “อุโบสถทรงเรืออนันตนาคราช” เป็นสัจธรรมเตือนสติมนุษย์ ผู้ที่บ่นว่าไม่ค่อยมีเวลาไปวัดทำบุญตักบาตร ด้วยจากมีภารกิจหน้าที่ การงาน อย่างไรก็ตามที พระอุโบสถหลังนี้ก็เสมือนหนึ่งได้แรงบันดาลใจจากมนุษย์ที่เกิดมาลอยคออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่...

“เรือ” เปรียบเสมือนยานพาหนะที่จะนำพามนุษย์ขึ้นฝั่ง...มนุษย์ลอยคออยู่กลางทะเลมหาสมุทร มีทางขึ้นทางลง ซึ่งก็คือ “อริยสัจ 4” ...ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

คนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องมี “ทุกข์”...ว่ากันว่าทุกข์ของคนเรานั้นมีสองแบบคือ...ทุกข์ประจำ ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และทุกข์ที่เรียกว่าความเศร้าโศก “สมุทัย” ก็คือความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ นั่นก็คือ...ตัณหา ความอยากได้อยากมี...กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

ส่วน “นิโรธ” คือ ความจริงว่าด้วยการดับทุกข์ ดับตัณหาที่เกิดขึ้น สุดท้าย “มรรค” ความจริงว่าด้วยวิถีทางแห่งความดับทุกข์ มีองค์ 8 ย่อแล้วเรียกว่า “ไตรสิกขา”...ศีล สมาธิ ปัญญา

“อริยสัจ 4” ...ความจริงอันประเสริฐ สอนให้คนเรานั้นไม่ประมาท สอนให้เรารู้ปัญหา รู้เหตุและผล นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นทางเข้าของเรือที่สื่อความหมายถึง...

.....“ประตูความดี”

“วัดหนองหูลิง” ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม หรือคนที่รู้จักมักคุ้นเรียกกันติดปากว่า “วัดเรือ” แฝงปริศนาธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญไว้เช่นนี้ ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่จะนำเราๆท่านๆไปสู่ความสุขได้อย่างแน่นอน

“องค์พระพุทธมหาชัยมงคลเมทนีดลสารคามพิทักษ์” อีกศูนย์รวมศรัทธาที่สำคัญของชาวบ้านที่เข้ามาสักการบูชาภายในอุโบสถเรืออันงดงามและยิ่งใหญ่

พระพุทธรูปเนื้อโลหะ ผู้คนต่างก็แวะเวียนเข้ามากราบไหว้บูชา ขอพร...เล่าลือกันปากต่อปากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เหลือคณา ย้อนไปถึงทางเข้านอกจากจะมีรูปปั้นพระยานาคราชแล้ว ยังมีราหู...คอยกลืนกินกิเลสมนุษย์ ก่อนเข้าไปกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุโบสถ 4 ทิศ...ปริศนาธรรม 4 ด้าน นอกจากจะหมายถึงอริยสัจ 4 แล้ว ในส่วนของกำแพงแก้วด้านข้างทั้ง 4 ด้านรอบอุโบสถ ยังเป็นรูปพระยานาคราช แผ่พังพาน 5 เศียร ซึ่งหมายถึง...ศีล 5 เตือนใจให้ผู้คนอยู่ในศีลในธรรม เมื่อนำพาแล้วจะทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุข...ความเจริญ

ส่วนรูปปั้นหงส์ ท้ายเรือ เปรียบเสมือนการประคับประคองให้เรือลำนี้ไปตลอดรอดฝั่ง สู่สรวงสวรรค์...นิพพาน แล้วให้รู้กันอีกว่า “ท้าวจตุโลกบาล” ที่มีอยู่ทั้ง 4 ทิศ มีไว้เพื่อรักษาการคุ้มครอง ป้องกันภยันอันตราย สิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้เข้ามารุกล้ำกล้ำกรายภายในเขตอุโบสถนี้ได้

เมื่อเป็นเช่นนั้น...ใครอยากให้ตนเองเป็นที่รักใคร่ ก็ย่อมต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยโครงสร้างบังคับจะเดินผ่านเข้าประตู จะต้องก้มเข้าไปจากปากทางเข้า “ประตูความดี”...จนถึงปากทางออก

แน่นอนว่า...ถ้าใครไม่อ่อนน้อม ไม่ก้มหัวงุ้มตัวก็จะไม่สามารถพาตัวเองผ่านไปถึงองค์พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในได้...เปรียบเสมือนก็ไปไม่ถึงสวรรค์ได้นั่นเอง

สัจธรรมคำสอนที่สำคัญ...“มนุษย์เกิดมาต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ใครทำได้ก็จักเป็นที่รักใคร่ น่าชื่นชม”

ศรัทธา...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์ ทำดี...ทำเลย ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเห็น.


รัก–ยม

“ศรัทธา” เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะมาล้อเล่น ยิ่งศรัทธาที่มีมาพร้อมกับความดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแล้วนั้น ยิ่งเป็นสิ่งดีๆควรค่าแก่การยกย่อง 9 ก.ย. 2560 11:14 9 ก.ย. 2560 12:00 ไทยรัฐ