วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.สุรนารี ชี้แจงชัด ไม่เคยตรวจแล็บทดสอบ น้ำมันหล่อลื่นชื่อดังในโซเชียล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแถลงการณ์ชี้แจง ไม่เคยตรวจแล็บทดสอบน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อดังในโซเชียล หลังเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อ้างถึงใบรับรอง ระบุชัด ห้องแล็บมีไว้ใช้แค่การเรียน การสอนเท่านั้น

จากกรณี มีผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นชื่อดังในโซเชียล ได้นำน้ำมันหล่อลื่นดังกล่าวมาทำการทดสอบ และพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งทางผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น ยืนยังว่าได้รับการทดสอบทางห้องแล็บที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า ตามที่มีข้อความผู้กล่าวอ้างปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า "มีการนำผลิตภัณฑ์ช่วยเคลือบป้องกันการสึกหรอ และช่วยเพิ่มความแรงของเครื่องยนต์ มาเข้าห้องแล็บเพื่อทดสอบที่ ม.สุรนารี พร้อมกับมีใบรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการทดสอบ" นั้น

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนชี้แจงว่า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชา งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนบัณฑิตและคณาจารย์ การวิจัยและการทดสอบขั้นสูง โดยร่วมมือกับเทคโนธานี ให้บริการผ่านหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 เพื่อให้บริการวิเคราะห์และทดสอบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าว ทำให้เข้าใจได้ว่า มีการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ว่าได้ผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากการตรวจสอบเบื้องต้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคยให้บริการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างน้ำมันเครื่องให้กับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าผู้ประกอบการภายนอกรายใดนำผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างดังกล่าว มารับการวิเคราะห์และทดสอบแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ไม่มีหน่วยงานใดทั้งภายในมหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นตามที่กล่าวอ้างข้างต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อการกล่าวอ้างเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ และขอให้ผู้กระทำการยุติคำกล่าวอ้างดังกล่าว มิเช่นนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแถลงการณ์ชี้แจง ไม่เคยตรวจแล็บทดสอบน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อดังในโซเชียล หลังเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อ้างถึงใบรับรอง ระบุชัด ห้องแล็บมีไว้ใช้แค่การเรียน การสอนเท่านั้น 9 ก.ย. 2560 07:21 9 ก.ย. 2560 07:47 ไทยรัฐ