วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุ่มงบฯจัดรถไฟฟ้าบริการ นศ.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยว่า ต้องยอมรับภายใน มทร.ธัญบุรี นักศึกษานิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มาก ทั้งนี้ คาดว่าภายในมหาวิทยาลัยมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน โดยในช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางจราจรภายใน มทร.ธัญบุรี นอกจากนี้ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรียังได้มีการจัดรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย

โดยมีทั้งรถรางและรถไฟฟ้า จำนวน 20 คัน จัดให้วิ่งรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยใช้งบประมาณในส่วนนี้ประมาณ 10 ล้านบาท ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะจัดทำเส้นทางรถจักรยาน รวมถึงเพิ่มรถไฟฟ้าสำหรับบริการรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10 คัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต มทร.ธัญบุรียังมีแผนที่จะก้าวไปสู่การเป็น Green University มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยว่า ต้องยอมรับภายใน มทร.ธัญบุรี นักศึกษานิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มาก 9 ก.ย. 2560 04:49 9 ก.ย. 2560 04:49 ไทยรัฐ